loading...
Sponser

Kvalitetan udžbenik dostupan svakom detetu i učeniku

Narodne skupštine. Nacrt zakona predviđa brojne novine u procesu nastanka i upotrebe udžbenika, među kojima su i uvođenje elektronskog dodatka udžbeniku ali i niže cene udžbenika, kao i lakše udžbenike. udzbenici08Zakon o udžbenicima trebalo bi da doprinese rešenju tri ključna problema – da udžbenici budu kvalitetniji i dostupni svima, da proces odobravanja udžbenika bude transparentan i da omogući roditeljima bolje planiranje budžeta“, rekao je u Skupštini Srbije ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić. Među najvažnijim problemima koje postojeći Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima nije uspeo da reši su udžbenici na jezicima nacionalnih manjina, kao i udžbenici za učenike sa invaliditetom i posebnim potrebama, kojima je posebna pažnja posvećena u novom Nacrtu zakona. U Nacrtu zakona takođe se planira promena metodologije raspodele besplatnih udžbenika koje će u budućnosti dobijati socijalno, odnosno materijalno ugroženi učenici, umesto, kao do sada, učenici koji pohađaju prva četiri razreda osnovnih škola. Osnovni cilj koji predlagač zakona, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja želi da postigne Nacrtom zakona o udžbenicima je „kvalitetan udžbenik dostupan svakom detetu i učeniku“.]]>