loading...
Sponser

Loša kontrola ilegalnog ribolova ugrožava rečne ekosisteme

WWF godinama radi na zaštiti naših reka i jezera kroz projekte poput „Partnerstvo za živi Dunav“, „Restauracija vlažnih staništa u Gornjem Podunavlju“ i „Život za dunavske jesetre“, ukazivajući na alarmantno stanje naših rečnih ekosistema. Neki od uzroka smanjenja ribljeg fonda su i prekomerna, nekontrolisana ili nedozvoljana eksploatacija riba. Preterano izlovljavanje ribe, posebno strogo zaštićenih vrsta riba radi prodaje na crnom tržištu, a potom i uništavanje vodenih i rečnih ekosistema u velikoj meri se mogu pripisati krvolovu, slaboj kontroli i odsustvu ribočuvara. Na to ukazuju i rezultati ankete koju je udruženje građana „Ujedinjeni ribolovci Srbije“ sprovelo krajem decembra prošle godine, na oko 1000 ispitanika, pokazala je da je svaki ribolovac u Srbiji tokom 2016. godine primetio ilegalan ribolov, a da ribočuvara nije bilo dovoljno, što je razlog da skoro 40 procenata učesnika ankete Ujedinjenih ribolovaca Srbije ne namerava da kupi ribolovnu dozvolu za 2017. godinu. U Srbiji, prema poslednjim podacima, ribolovnu dozvolu koja košta 6.000 dinara, kupuje nešto oko 60 hiljada ljudi i time korisnicima i državi obezbeđuje prihod od oko 360 miliona dinara. Takođe se procenjuje da aktivno peca oko 110 hiljada ljudi. Prošle godine, pokazala je anketa, skoro 60 procenata ribolovaca nije videlo ribočuvara niti jednom, a provera ulova i pribora nije vršena u skoro 80 odsto slučajeva kada je kontrole bilo. Odsustvo redovne kontrole kao i ilegalan ribolov direktno utiču na drastično smanjenje ribljeg fonda, drugim rečima na broj vrsta riba u reci, što narušava ekosisteme, a neretko dovodi do istrebljenja vrsta, kao što su na primer dunavske jesetre. Ilegalan ribolov je primetio svaki ispitanik, a radom ribočuvarske službe nije zadovoljno 79.5 procenata njih. Polovina ispitanih je 2016. godine retko ispunjavala dnevnu kvotu ulova od 5 kilograma ribe, svakom petom to nije uspelo nijednom. Zbog smanjene količine ribe u rekama i neeadekvatne kontrole ribočuvarske službe samo 60 procenata ispitanih namerava da kupi dozvolu za 2017. godinu. Online anketa Ujedinjenih ribolovaca Srbije, udruženja građana koje se bori za spas rekreativnog ribolova, održivo korišćenje ribljeg fonda, te zaštitu životne sredine, sprovedena je tokom treće i četvrte nedelje decembra 2016. godine na 939 ribolovaca iz svih 16 ribarskih područja. Rezultati ove ankete ribolovaca predstavljaju i apel da se ozbiljnije treba usmeriti na ulogu samih korisnika ribarskih područja i oranizaciju i funkcionalnost njihove ribočuvarske službe kao bitnog faktora u očuvanju ribljeg fonda.]]>