loading...
Sponser

Nove tehnologije u obrazovanju 2016

U petak i subotu, 26. i 27. februara, održana je konferencija i sajam „Nove tehnologije u obrazovanju 2016“. Belexpo centar na Novom Beogradu i ove godine je bio prilično ispunjen, a osnovni utisak koji smo stekli na otvaranju u petak je da postoji solidna želja kod prosvetnih radnika da se upoznaju sa tehnologijama i savremenim obrazovnim alatima koji, na žalost, nisu previše dostupni u našoj zemlji. U svakom slučaju Britanski savet, koji uz brojne partnere stoji iza organizacije ovog skupa, uspeo je u naumu da održi prošlogodišnji nivo ovog, slobodno možemo da potvrdimo, najvećeg događaja posvećenog upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija na svim nivoima obrazovanja. Za učešće se prijavilo više od 5.000 učitelja, nastavnika, univerzitetskih profesora, direktora škola, roditelja, kao i predstavnika privrednog i nevladinog sektora iz preko 20 zemalja. Kao i prethodne dve godine, “Nove tehnologije u obrazovanju” organizavana je sa ciljem da se pomogne osavremenjivanje i unapređenje kvaliteta obrazovanja uz upotrebu novih tehnologija. Konferencijski deo uključuje niz predavanja i diskusija, na kojima su mogli da se čuju nastavnici iz zemlje i sveta i njihova iskustva na polju primene novih tehnologija u nastavi, kao i istraživača koji se bave novim obrazovnim metodama i tehnologijama. Jedna od tema konferencije bila je upotreba svakodnevnih tehnologija, kao što je mobilni telefon, u obrazovnom procesu. Tako je, između ostalog, održano predavanje „Laboratorija u džepu“, o upotrebi mobilnog telefona u školskim laboratorijama, kao i predavanja o upotrebi mobilnih aplikacija u svrhe treninga i promocije kulturnih sadržaja. Druge popularne teme uključivale su učenje kroz obrazovne digitalne igre, tzv. gamifikacija učenja; onlajn učenje i onlajn pomagala i formati kao što je Moodle; kao i upotreba novih tehnologija u prevazilaženju komunikacionih prepreka, na primer kod učenika sa oštećenim sluhom. Konferenciju je pratio sajamski program u okviru kojeg su praktična rešenja u oblasti IKT u obrazovanju predstavilo više od 60 inostranih i domaćih kompanija i obrazovnih institucija. Posetioci sajma su mogli da isprobaju tablet koji može da zameni udžbenik i svesku, da vide interaktivnu tablu, provere da li je proces učenja delotvorniji kada je u učionici robot, uvere se da tehnologija može da pomogne u borbi protiv akademskih plagijata, a shvatiće i da društvene mreže mogu da budu korišćene kao didaktičko sredstvo. Među izlagačima su bile i najveće kompanije u ovoj oblasti, kao što su Oracle, Intel, Lenovo, Cisco, HP, Microsoft, LEGO Education i mnoge druge. U okviru sajma i Centar za promociju nauke je imao imao svoj štand, na kojem su posetioci mogli da se upoznaju sa konceptom i radom Naučnog kluba i njegovim širenjem van Beograda – naime u toku je otvaranje novih naučnih klubova u 12 opština širom Srbije. O ovoj toj temi biće više reči u jednoj od narednih emisija. “Nove tehnologije u obrazovanju” organiziovali su British Council, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Britanska ambasada u Beogradu, Centar za promociju nauke, Privredna komora Srbije, Skills i Stalna konferencija gradova i opština. ]]>