loading...
Sponser

Novi super-računari za srpsku nauku

Jedinica za upravljanje projektom „Istraživanje i razvoj“ i kompanija HP potpisali su 19. decembra u prostorijama Instituta za fiziku u Beogradu ugovor vredan 715 hiljada evra kojim će dva istraživačka centra u Srbiji dobiti najsavremeniju super-računarsku opremu. U pitanju su dva klastera koji su namenjeni Institutu za fiziku i Istraživačkom centru za bioinženjering, naučno računarstvo i softverski razvoj u Kragujevcu. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je za potrebe naučnoistraživačkih projekata odobrilo nabavku dva računarska klastera sredstvima iz finansijskog sporazuma sa Evropskom investiocionam bankom (European Investment Bank – EIB) u okviru Projekta nabavke kapitalne opreme za naučnu zajednicu. Jedinica za upravljanje projektom „Istraživanje i razvoj“ (JUP) zadužena je za implementaciju ovog projekta i drugih kapitalnih investicija u sektoru nauke i tehnologije. Paradox klaster za potrebe Instituta za fiziku u Beogradu sastoji se od 106 HP servera najnovije G8 generacije ukupnih performansi od 106 Teraflopsa (flops je mera broja operacija u pokretnom zarezu izvršenih u jednoj sekundi). Serveri su međusobno povezani Infiniband QDR mrežnom infrastrukturom, a u „paketu“ se dobijaju i odgovarajući HP storidž uređaji za skladištenje podataka i dodatna oprema. Reč je praktično o nadogradnji postojećeg Paradox super-računara u Laboratoriji za primenu računara u nauci Instituta za fiziku, koji će se koristiti za rad na sledećim aktivnim temama i projektima:

  • 1. Projekat osnovnih istraživanja ON171017: Modeliranje i numeričke simulacije višečestičnih sistema (najbolje ocenjeni naučni projekat u Srbiji). Teme: efikasno računanje funkcionalnih integrala sa primenom na ultra hladne kvantne gasove; modeliranje i simulacija granularnih materijala uključujući dugodometne tribolektrične sile; izučavanje jako kolerisanih kvantnih sistema sa primenama na topološke faze i metal-izolator prelaze; modeliranje procesiranja podataka u kompleksnim klasičnim i kvantnim sistemima.
  • 2. Projekat integralnih interdisciplinarnih istraživanja III43007: Klimatske promene i njihov uticaj na okolinu. Tema: Implementacija numeričkih klimatskih modela na superračunarskim platformama.
  • 3. Projekat integralnih interdisciplinarnih istraživanja III45018: Nanostrukturisani multifunkcionalni materijali i nano-kompoziti. Tema: Modeliranje struktura i transportnih karakteristika nano-materijala.
  • 4. Na FP7 projektima Evropske komisije (European Commission): PRACE-1IP, PRACE-2IP, PRACE-3IP (Partnership for Advanced Computing in Europe – PRACE) – Obezbeđenje pan-Evropske super-računarske infrastrukture.
  • 5. Na FP7 projektu Evropske komisije EGI-InSPIRE – Obezbeđenje pan-Evropske Grid Infrastrukture.
  • 6. Na FP7 projektu Evropske komisije HP-SEE – Obezbeđenje.računarske infrastrukture visokih performansi u regionu jugoistočne Evrope.
  • 7. Na FP7 projektu Evropske komisije agINFRA – Infrastruktura podataka koji podržavaju naučne zajednice u oblasti poljoprivrede.
  • 8. Na FP7 projektu Evropske komisije ELECTROMAT: Transport elektrona u organskim materijalima.
  • 9. Na bilateralnom istraživačkom projektu sa Nemačkom – NAD-BEC: Numerička i analitička istraživanja ultra hladnih Boze gasova u neuređenim potencijalima.
  • 10. Na bilateralnom istraživačkom projektu sa Francuskom: Kvantni kritični transport u blizini Motovog metal-izolator prelaza.
Super-računarska infrastruktura Laboratorije za primenu računara u nauci integralni je deo pan-Evropske, regionalne (jugoistočna Evropa) i nacionalne e-Infrastrukture (AEGIS) i kroz ove infrastrukture je na stalnom raspolaganju istraživačima širom Evrope.

Istraživanja u Kragujevcu

Drugi klaster, namenjen Istraživačkom centru u Kragujevcu (BioIRC), sastoji se od 18 HP-ovih G8 servera ukupne snage 7,3 Teraflopsa, koji su takođe međusobno povezani Infiniband QDR mrežnom infrastrukturom. Ovaj klaster će se koristiti za računanje velikih problema numeričkih simulacija iz oblasti bioinženjeringa i drugih injženjerijskih problema. Za oblast bioinženjeringa najviše će se koristiti za simulacije strujanja krvotoka u kardiovaskularnom sistemu, srcu, arterijama i aorti. Proračuni se obavljaju radi predviđanja rasta ateroskleroze kod specifičnog pacijenta kojem će se uzimati podaci sa medicinskih uređaja za obradu slika ultrazvuka, skenera, magnetne rezonance i biohemijski podaci analize krvi, kao i genetski podaci i istorija bolesti. Obzirom na veliko vreme potrebno za proračune kod ovakvih analiza, klaster računar će značajno ubrzati rad, tako da bi proračuni trebalo da budu gotovi za nekoliko sati umesto nekoliko dana koliko je do sada bilo potrebno na postojećim računarima. Takođe će se značajno ubrzati obrada podataka i korišćenje veštačke inteligencije za nalaženje zavisnosti podataka. Klaster će se takođe koristiti za druge vrste proračuna, kao što je proračun strujanja fluida i transport mase u podzemnim vodama. Veći broj međunarodnih projekata koji su već u toku (FP7 ARTreat) i nacionalnih (III41007 i ON174028) će koristiti resurse klastera. Takođe će se i buduće prijave međunarodnih projekata bazirati na resursima ovog super-računara. Kako je navedeno na konferenciji za medije organizovanoj povodom potpisivanja ugovora, ova oprema bi trebalo da bude stavljena u rad u naredna dva do tri meseca. Izvor: JUP Istraživanje i razvoj i HP Srbija]]>