Obrazovanje
Sada čitate
Objavljen konkurs za upis učenika u srednju školu
Sadržaji

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Republici Srbiji za školsku 2015/16. godinu je objavljen i od 9. maja se može naći u knjižarama Prosvetnog pregledaSlužbenog glasnika i Zavoda za udžbenike.

U konkursu se mogu naći detaljne informacije o uslovima upisa učenika u srednje škole, obrazovnim profilima, područjima rada i smerovima u svim školama u Republici Srbiji, po upravim okruzima.

U konkursu su objavljeni opšti i posebni uslovi upisa, merila i način izbora učenika, informacije o upisu učenika sa smetnjama u razvoju, upis učenika starijih od 17 godina u prvi razred srednjih škola, zdravstveni uslovi, neophodna dokumenta za upis, kalendar upisnih aktivnosti, kao i spisak srednjih škola čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice, verifikovanih rešenjem nadležnog organa za poslove obrazovanja.

konkurs2

U okviru Konkursa nalaze se i prijava za upis učenika u srednju školu, obrasci za unos želja učenika za upis u srednju školu, kao i primer popunjenog obrasca.

U konkursu je objavljen i kalendar upisnih aktivnosti. Izdavač Konkursa je Privredno društvo „Prosvetni pregled“ d.o.o.

Učenici na završnom ispitu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika polažu u ponedeljak, 15. juna 2015. godine, test iz matematike, u utorak, 16. juna 2015. godine, a kombinovani test u sredu 17. juna 2015. godine.

Na ovoj internet stranici se nalaze sve važne informacije u vezi sa realizacijom završnog ispita u školskoj 2014/2015. godini.

O autoru
TajmLajn