loading...
Sponser

Očuvanje ključnih oblasti biodiverziteta

IUCN Svetskom kongresu za zaštitu prirode najavile novo veliko partnerstvo sa ciljem da identifikuju, prate i očuvaju “ključne oblasti biodiverziteta” (Key Biodiversity Areas – KBA) – mesta koja uključuju vitalna staništa za ugrožene vrste. Partnerski projekat ambicioznih razmera, u vrednosti od preko 15 miliona dolara, će se sprovoditi tokom narednih 5 godina. Zahvaljujući KBA partnerstvu, biće obezbeđeni resursi i stručnjaci, kako bi se dalje identifikovale i mapirale “Ključne oblasti biodiverziteta” širom sveta. Nadgledanje ovih lokaliteta će omogućiti otkrivanje potencijalnih pretnji i osmišljavanje odgovarajućih projekata za zaštitu i očuvanje prirode. Veliko novo partnerstvo svetskih organizacija će raditi takođe i na savetovanju vlada kako bi se proširile mreže zaštićenih područja, a radiće se i sa privatnim sektorom kako bi se osiguralo smanjenje i ublažavanje njihovog uticaja na prirodu. “Ova inicijativa je od vitalnog značaja za očuvanje raznovrsnosti živog sveta na našoj planeti,” izjavio je Braulio Fereira de Souza Dias izvršni sekretar Konvencije o biološkoj raznovrsnosti. “Ovo partnerstvo povećaće globalne napore za zaštitu i očuvanje prirode isticanjem globalno važnih lokaliteta kojima je neophodna urgentna zaštita. Ujedno ovo partnerstvo će nam pomoći i u dostizanju ciljevaStrateškog plana za biodiverzitet i omogućiti vladama zemalja članica kao i nevladinim organizacijama da oskudna sredstva usmere u najvažnije prirodne lokalitete._09092016_iucn_memberassembly_motions_dsc5079 Međunarodna unija za očuvanje prirode (IUCN) angažovana je zajedno sa stotinama stručnjaka i važnih donosioca odluka da razvije “Globalne standarde za identifikaciju Ključnih oblasti biodiverziteta”. Propisani standardi su predstavljeni na kongresu, u ponedeljak 05. septembra, na Havajima. “Sav živi svet na planeti, uključujući i nas ljude, zavisi o zdravoj planeti, ipak raznovrsnost sveta se silovito smanjuje: za manje od dve generacije brojnost populacije kičmenjaka se duplo smanjila.” – istakao je Marko Lambertini, generalni direktor WWF-a. “Ako budemo zajedno radili na identifikaciji i očuvanju ključnih svetskih prirodnih predela korist ćemo imati i mi i priroda. KBA partnerstvo će pružiti neprocenjiv alat za dobro planiranje i razvoj, garantujući uvažavanje prirodne infrastrukture koja podstiče naše društvo, ekonomiju i dobrobit.” – dodao je Lambertini. Poznavanje Ključnih oblasti biodiverziteta će naročito doprineti postizanju Cilja održivog razvoja broj 14 – Očuvanje i održiva upotreba okeana, kao i Cilja 15 – upravljanje šumama, borba protivdezertifikacije i obustava degradacije zemljišta. KBA partnerstvo izgrađeno je na učinku partnera u identifikaciji predela, praćenju i očuvanju. Tokom protekle četiri decenije, Međunarodna organizacija za zaštitu ptica BirdLife International identifikovala je više od 13.000 značajnih područja za ptice i biodiverzitet na kopnu i u moru, u svim delovima sveta u saradnji sa 120 partnerskih organizacija, dok je Partnerski fond za ugrožene ekosisteme (CEPF) doprineo identifikaciji 6.000 Ključnih oblasti biodiverziteta  unutar globalnih centara biološke raznovrsnosti. baby-pangolin_ruslan-rugoals-cc-by-nc-sa-2-0 Do danas je identifikovano i mapirano više od 18.000 globalnih i regionalnih Ključnih oblasti biodiverziteta. One obuhvataju Nacionalni park Udžung Kulon u Indoneziji – gde živi poslednja populacija kritično ugroženog javanskog nosoroga (Rhinoceros sondaicus), kao I morsku oblast Molokai ostrva na Havajima – koja predstavlja dom za kritično ugrožen koral Porites pukoensis, koji obitava jedino u ovim plitkim vodama. Novo partnerstvo će ujediniti sav trud i napore pod jedan krov – pod KBA. To će proširiti KBA mrežu za pokrivanje drugih vrsta i ekosistema uz upotrebu globalnog KBA standarda. Ovi podaci će usmeriti donosioce odluka na oblasti koje zahtevaju zaštitui pomoći će brojnim korisnicima u definisanju njihovih prioriteta u zaštiti, postizanju obaveza proisteklih iz međunarodnih dogovora I  u ispunjenju nacionalnih ciljeva  zaštite prirode. KBA partnerstvo čine Alijansa za opstanak vodozemaca (Amphibian Survival Alliance), Međunarodna organizacija za zaštitu ptica BirdLife, Partnerski fond za ugrožene ekosisteme (CEPF), Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF), Svetska organizacija za zaštitu živog sveta (Global Wildlife Conservation), Međunarodna unija za očuvanje prirode (IUCN), NatureServe, Kraljevsko društvo za zaštitu ptica (RSPB), Društvo za za zaštitu živog sveta (Wildlife Conservation Society) i WWF. https://www.youtube.com/playlist?list=PLkDmAh6O4MGoGNMergEhOzNVHYdGAy7Jb Izvor: WWF]]>