loading...
Sponser

Od ćelije do domena – evolucija života na Zemlji

Muzeju nauke i tehnike, od 3. maja do 3. juna, biće postavljena izložba „Od ćelije do domena – evolucija života na Zemlji“, koja je realizovana u saradnji Muzeja nauke i tehnike, Srpskog evolucionog društva i Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Izložba prikazuje najvažnije događaje u evoluciji na Zemlji i ima cilj da objasni aktuelne naučne zaključke o nastanku života na našoj planeti ističući načine na koje se život postepeno usložnjavao. Izložbu čine tri povezane tematske celine. U prvoj eksponati modela hidrotermalnog izvora, prokariotske i eukariotske ćelije i ćelijskih organela prate aktuelna objašnjenja postanka života na Zemlji i evolucije ćelijske organizacije života. Druga celina usmerena je na opis dinamične evolucione istorije života na Zemlji. Primeri fosilizovanih ostataka biljaka i živoitinja predstavljaju ubedljiv dokaz o evolucionim promenama koje su se dešavale. Važno mesto u evolucionoj istoriji imaju i masovna izumiranja od kojih se najpoznatije vezuje za nestanak dinosaurusa. Treća celina se bavi nastankom i evolucijom roda Homo, a posebna pažnja posvećena je putevima migracija ljudi, naseljavanju kontinenata i objašnjenjima genetičkih i fosilnih dokaza o afričkom poreklu anatomski savremenog čoveka. Prateći program čini niz predavanja i radionica. Više informacija o izložbi na zvaničnom sajtu muzeja.]]>