loading...
Sponser

Održan Tech 4 good dan

Microsoft Srbija i Fondacija za nove komunikacije Dokukino, uz podršku TechSoup Balkans i Kuće ljudskih prava, organizovali su druženje sa predstavnicima civilnog sektora – „Tech 4 Good“ – sa ciljem upoznavanja neprofitnih organizacija sa širokim spektrom profesionalnih Microsoft alata koji su im dostupni besplatno. „Tech 4 Good“ organizovan je sa idejom da se predstavnici civilnog sektora upoznaju sa novostima vezanim za programe donacija koje Microsoft nudi nevladinim organizacijama, u skladu sa sveobuhvatnom misijom kompanije da omogući svakom pojedincu i svakoj organizaciji na svetu da postignu više. U tom kontekstu, Microsoft kreira programe i podržava projekte čiji je zadatak osnaživanje zajednica na globalnom nivou, kroz primenu ICT alata. Osnovna strategija „Tech 4 Good“ programa bazirana je na onome što Microsoft radi najbolje i gde može da ponudi najviše – doniranje savremenih tehnologija nevladinim organizacijama, kako bi one lakše, efikasnije i potpunije ostvarivale svoju ulogu u razvoju civilnog sektora, i postizale najbolje moguće rezultate u sferama u kojima čine dobrobit za zajednicu u kojoj su formirane. Podrška koju Microsoft pruža civilnom sektoru sprovodi se na svim nivoima kompanije, i u svakoj zajednici u kojoj Microsoft razvija svoje poslovanje. Ovakav pristup bazira se na uverenju da svaki pojedinac ima prava da ostvari svoj potencijal, ali da mu je na tom putu neophodna pomoć koju u savremenom svetu najadekvatnije mogu da pruže informacione tehnologije“, izjavio je Darko Bogojević, Communications and Philanthropies Lead za Microsoft u Srbiji i Crnoj Gori. Predstavnici Microsofta govorili su o mogućnostima Microsoft Azure, cloud platforme koju odnedavno organizacije širom sveta mogu da koriste besplatno, zajedno sa softverima Office 365, Dynamics 365, Enterprise Mobility, kao i Power BI. Ova cloud platforma nudi sveobuhvatan i jednostavan paket usluga koje se odnose na analitiku, procesiranje podataka, web i mobilne aplikacije, umrežavanje i čuvanje podatka. Prednost Azure platforme ogleda se u njenoj nesmetanoj integraciji sa postojećom IT infrastrukturom i raste u skladu s razvojem organizacije, što neprofitnim organizacijama, sa često vrlo ograničenim resursima za IT nadogradnju, pruža adekvatne opcije izbora tehnoloških rešenja. Ključ efikasnog i uspešnog obavljanja posla, a posebno onog koji se odnosi na različite aspekte održivog razvoja zajednica, leži u brzoj, pouzdanoj, sigurnoj i efikasnoj obradi relevantnih podataka i uspešnoj komunikaciji. U tom kontekstu Azure cloud platforma nudi mnogobrojne prednosti koje se ogledaju u većoj mobilnosti i produktivnosti, pri čemu podaci i rad ostaju zaštićeni i sa pouzdanom kontrolom pristupa. Predstavnici Fondacije Dokukino i TechSoup Balkans predstavili su program aplikacija i donacija  Office 365 i Azure za neprofitne organizacije, a predstavnici civilnog sektora istakli su značaj podrške koju Microsoft pruža kroz donacije softvera i upoznavanje sa svim mogućnostima koje pružaju tehnologije. Sve veći broj organizacija iz Srbije, putem TechSoup Balkans programa pokazuje interes za usvajanje novih tehnologija u svakodnevnom radu, kako bi lakše ostvarile svoju misiju. Rastući trend korišćenja cloud servisa je svakako značajan i za organizacije civilnog društva, koje mogu ostvariti značajna unapređenja timskog rada i osnaživanja IT resursa. Kompanija Microsoft,  naš najveći donator softvera u regiji pruža mogućnost korišćenja Office 365, Azure, Dynamics 365, Enterprise Mobility i  Power BI“, rekla je Sanela Lulić iz TechSoup Balkans.   Skup je bila prilika da se prikažu i primeri dobre prakse u kojima je istaknuta uloga savremenih tehnologija u usavršavanju rada organizacija civilnog sektora. Jedan od njih je i organizacija Centar za savremeno obrazovanje koja se u svom svakodnevnom radu na promociji i podizanju svesti o značaju kvalitetne edukacije i funkcionalnog znanja u značajnoj meri oslanja na tehnologije. Kao organizacija posvećena promovisanju različitih IKT modela među mladima u obavezi smo da pratimo IT tržište i izrađujemo brojne statističke preglede, izveštaje i različita dokumenta. Office 365 predstavlja naš svakodnevni alat, a nove funkcionalnosti pomažu da naš rad bude brz, kvalitetan i pouzdan“, istakao je Milan Dimitrijević iz Centra za savremeno obrazovanje. Neprofitne i nevladine organizacije u Srbiji koje ispunjavaju uslove mogu besplatno aplicirati za ove donacije putem TechSoup Balkans programa www.techsoupbalkans.org. Sve informacije vezane za uslove i proizvode možete dobiti na https://www.microsoft.com/en-us/philanthropies/product-donations/default.aspx, kao i preko info@techsoupbalkans.org   ]]>