loading...
Sponser

Održana treća BIZIT konferencija

U beogradskom Klubu poslanika 2. i 3. novembra održana je treća po redu konferencija BIZIT, posvećena primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju. U fokusu #BIZIT2016 je bila aktuelna tema Transformacije poslovanja. Naime, digitalna transformacija ne obuhvata samo upliv novih tehnologija u sve pore našeg života, već i promenu poslovnih navika svih učesnika u poslovnim procesima. U okviru konferencije predstavljena su najsavremenija rešenja koja poslovanje podižu na viši nivo. U savremenom poslovanju, učešće tehnologije ne svodi se samo na finansijski aspekt poslovanja i evidenciju dokumentacije. Tehnologija je akcelerator i planiranja, upravljanja projektom, a kasnije i proizvodnjom, a sve veći značaj ima i u valjanom predstavljanju poslovnih rezultata, trendova, pa i konkretnih saveta o tome kuda i kako dalje. bizit2016_01_mala Konferenciju je otvorio Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik časopisa PC Press, koji je tom prilikom naglasio: „Menadžment kompanija uvek mnogo očekuje od IT-ja, ali se pri tom mršti na troškove koje nova oprema i servisi zahtevaju, uz jako malo razumevanja za rokove implementacija tih noviteta i probleme koje prilikom implementacije neminovno nastaju. Posle razvoja cloud paradigme, koja je uspela da velika početna ulaganja zameni mesečnim troškom održavanja, približavamo se tački u kojoj će čitav IT postati jedinstveni servis, istovremeno fleksibilan i dovoljno moćan da pokrije sve aspekte poslovanja. Ali da bi se to zaista desilo, sami principi poslovanja moraju da se promene, procedure moraju da budu redefinisane, a brojne nelogičnosti u njima uočene i otklonjene. I to je upravo digitalna transformacija poslovanja, tema ovogodišnjeg BIZIT-a. bizit2016_04_mala Konferencija #BIZIT2016 trajala je dva dana, tokom koje su tematski bile zastupljene osnove digitalne transformacije u kompanijama, ali i u finansijskom sektoru, medijima i obrazovanju koje brzo treba da osposobi kvalitetne kadrove za novu eru poslovanja. Digitalna transformacija je dvosmerna, a samo oni koji je prihvate i učestvuju u njoj, naći će svoje mesto u novom poslovnom miljeu, među korisnicima koji imaju nove potrebe, navike i načine konzumiranja roba i usluga. Više informacija možete naći na sajtu BIZIT.]]>