loading...
Sponser

Održano predavanje „Big Data and Cyber Security“

Fakultetu bezbednosti je 25. septembra održano otvoreno predavanje pod nazivom  predavanje „Big Data and Cyber Security“. Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država organizovale su ovo predavanje u saradnji sa Fakultetom bezbednosti, Studentskom unijom ETF-a i Savezom studenata PMF-a. Oko 40 studenata, IT stručnjaka i zainteresovanih građana imalo je prilike da se upozna sa konceptom Big Data, sazna zašto je on važan za privatni i javni sektor i kako može da pomogne u suzbijanju savremenih sajber pretnji. Big Data je termin koji označava veliku količinu neobrađenih i nestruktuiranih digitalnih podataka, koji dolaze iz različitih izvora i koji se ne mogu analizirati uz pomoć tradicionalnih tehnika i alata. Za njihovu upotrebu, čuvanje i upravljanje, potrebni su savremeni specijalizovani softveri o kojima je na predavanju govorio  Branko Primetica, zamenik direktora kompanije EGlobalTech. On je istakao da su obim podataka, brzina njihove obrade i raznovrsnost, tri osnovne odlike velikih zbirki podataka. Sa bržim razvojem Interneta stvari (eng: Internet of Things), koji omogućava povezivanje stvari ili fizičkih objekata na Internet, Big Data koncept je posebno dobio na značaju. „Frižideri nove generacije će moći da nam „jave“ kada smo ostali bez mleka ili nekih drugih namirnica, a to samo povećava količinu podataka koje u nekom trenutku treba da budu obrađene kroz specijalizovane softvere.“, rekao je Primetica. Koristeći se ovim pristupom mnogi gradovi i opštine su uspeli da poboljšaju život svojih stanovnika. Jedan od njih je i Čikago, koji je zahvaljujući svojoj SmartData platformi unapredio sistem pružanja usluga socijalne zaštite. Ova platforma je potpuno besplatno dostupna na korišćenje svim gradovima na svetu i organizacija koja je razvila je spremna da pruži podršku u njenoj primeni. Primetica je istakao da ovo može biti značajan resurs za Srbiju i izrazio nadu da će javni sektor i gradske uprave u Srbiji prepoznati ovu šansu. Ana Bader, osnivač korporacije International Cyber Security Dialogue, istakla je da su upravljanje podacima o ličnosti, nedostatak privatnosti i izloženost našeg „ditigalnog otiska“ korporacijama i firmama koje upravljaju sistemima i softverima za analizu podataka, najčešće bezbednosne pretnje kada je Big Data koncept u pitanju. „Temeljnim planiranjem, analizom mogućih rizika i dobrim upravljanjem, neke od ovih bezbednosnih pretnji mogu biti unapred predviđene i predupređene. Međusobna povezanost i saradnja različitih aktera u ovakvim situacijama od ključne je važnosti za rešavanje pomenutih bezbednosnih pretnji.“, zaključila je Ana Bader u svom izlaganju. KORISNI LINKOVI: „Big Data Overview and Roadmap“ – prezentacija Branka Primetice „Big Data AND Cybersecurity: Multi Stakeholder Threats and Opportunities“ – prezentacija Ane Bader Chicago SmartData Platform: www.datasmart.ash.harvard.edu Bezbednost na Internetu: www.domen.rs/bezbednost-na-internetu]]>