loading...
Sponser

Otvoren Javni konkurs za izbor direktora CPN-a

Upravni odbor doneo je odluku da raspiše Javni konkurs za izbor direktora/ke Centra za promociju nauke. Rok za podnošenje prijave je 29. maj, do 16 časova. Odlukom su predviđeni uslovi koje treba da ispunjavaju kandidatkinje i kandidati, kao i dokumentacija koju treba da dostave uz prijavu. Javni konkurs je oglašen u dnevnim listovima „Danas“ i „Politika“, kao i na Osnovnom sajtu CPN-a. Upravni odbor je odluku o raspisivanju Javnog konkursa doneo u skladu sa Zakonom o NID, a postupak izbora, nakon prikupljanja prijava, obuhvatiće analizu dokumentacije i razgovor sa odabranim kandidatima. U skladu sa zakonom i Statutom CPN-a, odluku o izmenovanju direktora Upravni odbor donosi većinom glasova, nakon prethodno pribavljene saglasnosti ministra. Javni konkurs je raspisan više od mesec dana nakon imenovanja vršioca dužnosti direktora, dr Zorane Kurbalije Novičić, pošto su, u međuvremenu, otklonjeni problemi koji su opterećivali rad ustanove. Funkciju direktora je od 2011. do 2015. godine vršila mr Aleksandra Drecun.]]>