loading...
Sponser

Peti rođendan Centra za promociju nauke

Nauka i mediji Nauka i mediji[/caption] Tako, na pitanje da li ima dovoljno nauke u medijima, 88 odsto građana je odgovorilo da nauke ima manje nego što je potrebno. Oko 10 odsto ispitanika smatra da nauke u medijima ima taman koliko je dovoljno, a samo 2 odsto da je ima više nego što je potrebno. Ovi rezultati pokazuju da čak 98 građana uviđa potrebu da se nauka promoviše, što je za nijansu više nego u istraživanju iz 2012. godine, kad je 97 odsto građana smatralo da je promocija nauke neophodna. [caption id="attachment_5290" align="aligncenter" width="1024"]Prepoznatljivost Centra za promociju nauke Prepoznatljivost Centra za promociju nauke[/caption] Nažalost, za promociju nauke u Srbiji izdvajaju se sredstva u iznosu od samo 0,5 odsto ionako skromnog budžeta za nauku. Uprkos tome, ispostavlja se da pet godina nakon osnivanja čak 43 odsto građana zna šta je CPN, što ga čini prepoznatljivijim od mnogih ustanova sa vekovnom tradicijom. Naime, na pitanje „U kojoj meri ste upoznati sa radom Centra za promociju nauke“, 31 odsto građana odgovara da je čulo za Centar, dok 10 odsto povremeno prati aktivnosti Centra. Poređenje sa veličinom ispitivanog uzorka objašnjava zašto u Beogradu oko 150 do 200.000 ljudi posećuje manifestacije kao što je „Maj mesec matematike“. Istraživanje pokazuje i da oko 2 odsto građana redovno koristi i prati programe Centra, što skalirano na broj stanovnika Beograda, objašnjava posete od više stotina ljudi na tribinama, kao i desetine hiljada posetilaca radionica, festivala i CPN internet sajtova. Tokom pet godina, CPN je pokrenuo na stotine manifestacija, radionica, predavanja, tribina, festivala, izdavačkih i medijskih poduhvata, sa zadatkom da zadovolji potrebe građana za znanjem. Pokazuje se da je ova potreba građana potcenjena. Na pitanje „Da li biste kupovali časopis koji se na jasan i zanimljiv način bavi naučnim temmama?“, samo 15,8 odsto populacije odgovara negativno, da ih takav časopis ne zanima. [caption id="attachment_5288" align="aligncenter" width="1024"]Časopis za promociju nauke Časopis za promociju nauke[/caption] Oko 39 odsto građana bi rado čitalo takav časopis, ali nije spremno da za njega izvdoji novac. Međutim, čak 45 odsto populacije bi ga kupovalo , pri čemu bi 36 odsto bilo spremno da za njega plati do 300, a 9 odsto do 500 dinara. Centar je ove sezone pokrenuo prvi domaći ilustrovani časopsi za promociju nauke „Elementi“ čija je cena 290 dinara.]]>