loading...
Sponser

Poziv za konkurs ”Art & Science”

Centar za promociju nauke otvara novi poziv za umetnike aktivne na polju digitalne umetnosti, studente umetničkih fakulteta i sve one sklone izazovima i eksperimentima u radu s novim medijima. Učešće u ovom projektu je izuzetna i uzbudljiva prilika da istraže nove umetničke forme uz pomoć nauke, a pod vrhunskim naučnim mentorstvom. Ovaj projekat će im ujedno pružiti mogućnost da postanu deo mreže evropskih umetnika koji, nezavisno od samog projekta, stvaraju u ovoj oblasti, a konkurs je otvoren do 10. januara 2016. godine.

[section label=“Projekat i partneri“ anchor=“Projekat i partneri“]Projekat i partneri

„Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke“ (European Digital Art and Science Network) finansira se kroz program Evropske komisije Kreativna Evropa. Koordinator projekta je Ars elektronika iz Linca (Ars Electronica), a pored Centra za promociju nauke iz Beograda, partneri su i Sajens geleri iz Dablina (Science Gallery), GB art iz Londona (GB Art), Laboral iz Hihona (LABoral), Etopija iz Saragose (Etopia), galerija Kapelica iz Ljubljane i DIG galerija iz Košica. Projekat uključuje dva kruga poziva za Južnu evropsku opservatoriju (ESO) i CERN, a umetnici se za učešće u daljim fazama projekta prijavljuju putem registracije na sajtu. Prvonagrađeni autor dobija jednomesečnu rezidenciju i mentorski rad s naučnicima u Opservatoriji koja se nalazi u Atakama pustinji na planinskim vencima Anda u Čileu, u Južnoj Americi, i predstavlja jedan od najznačajnijih astronomskih centara na svetu. Ovaj projekat potom će biti realizovan u okviruFutureLab-a Ars elektronike, pre nego što se premijerno prikaže na Ars elektronika festivalu u Lincu, početkom septembra 2016. Pobednica prvog ciklusa konkursa „Evropske mreže digitalne umetnosti i nauke“ je Marija Ignasija Edvards iz Čilea. Pogledajte i šta vas očekuje u Čileu i sam proces rada na realizaciji pobedničke ideje pod nazivom Encuentros. https://vimeo.com/138131699

[section label=“Ko može da se prijavi?“ anchor=“Ko može da se prijavi?“]Ko može da se prijavi?

Projekat nudi jedinstveni spoj savremenih naučnih otkrića i aktuelnih praksi u domenu digitalne umetnosti – interaktivna umetnost, digitalna muzika i zvuk, digitalni dizajn, digitalne arhitektonske instalacije, kompjuterske animacije, film, fotografija i vizuelni efekti, digitalne zajednice i društvene mreže, hibridna umetnost, performansi i koreografije.

[section label=“Nacionalna selekcija“ anchor=“Nacionalna selekcija“]Nacionalna selekcija

Aplikacije ostalih registrovanih umetnika iz svake zemlje ulaze u izbor za realizaciju na nacionalnom, odnosno partnerskom nivou. Istovremeno, nakon predstavljanja dva pobednička rada i nakon što svaki od partnera odabere projekte koje će samostalno realizovati, pravi se raspored putujućeg programa i gostovanja umetnika i projekata drugih partnera. Dvoje odabranih na nacionalnom nivou za prethodnu godinu su Aleksandra Jovanić i Bogdan Stefanović, koji će svoje radove, zajedno sa četiri rada internacionalnih umetnika, predstaviti na izložbi u Galeriji Kulturnog centra Beograda, u aprilu 2016.

[section label=“Poziv za umetnike“ anchor=“Poziv za umetnike“]Poziv za umetnike

Poziv je otvoren za umetnike iz čitave Evrope koji mogu biti i rezidenti država sa drugih kontinenata. Kako je Srbija inicijalni partner projekta, naši umetnici imaju privilegiju sigurne realizacije dva projekta na nacionalnom nivou. Realizacija projekta na nacionalnom nivou uključuje autorsku naknadu za autora u iznosu od 1000 evra i troškove produkcije rada (2000 evra po radu).

[section label=“Registracija“ anchor=“Registracija“]Registracija

Umetnici će, takođe, imati direktnu saradnju sa mentorom, naučnikom koji će biti angažovan tokom realizacije radova. Uslov za učešće u projektu je registracija u bazi Ars elektronike, uz predaju sledećih materijala:
  • video-zapis umetnika na kome će predstaviti sebe, svoj rad, inspiraciju za učešće na projektu i cilj rezidencije u Opservatoriji (do 5 minuta);
  • nacrt mogućeg koncepta/ideje koju bi umetnik želeo da ostvari kroz rezidenciju u Južnoj opservatoriji i realizaciju u laboratoriji Ars elektronike;
  • nacrt plana produkcije sa troškovima i rokovima;
  • portfolio odabranih radova za koje umetnik smatra da najbolje reprezentuju njegov dosadašnji rad;
  • biografiju i kontakt podatke.
Proces registracije umetnika odvija se direktno preko projektne stranice na sajtu Ars elektronike.]]>