loading...
Sponser

Predlog zakona o informacionoj bezbednosti

Ključni razlog za donošenje ovog zakona je činjenica da se pojavljuju veliki izazovi na polju informacione bezbednosti i da svakim danom postajemo svesni ranjivosti naših uređaja i da to postaje globalni problem. Mnogobrojni su sajber napadi, preko 1.000 američkih kompanija je u poslednje dve godine prijavilo incidente i napade hakera”, rekao je Ljajić, koji je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija. Predloženi zakon, rekao je on, treba da omogući definisanje mera zaštite, da se ustanovi odgovornost pravnih lica koja upravljaju tim sistemima i koji su organi koji su nadležni za sprovođenje mera. Propisana je čitava lepeza sistema na koje se odnose odredbe, a obaveza će im biti da donesu akt o bezbednosti, kojim se određuju jasne mere zaštite svih tih sistema, objasnio je Ljajić. Poslanicima je predstavio i predloženi zakon o oglašavanju, navodeći da je važeći zakon donet pre 10 godina i da su mnoge njegove odredbe prevaziđene usled razvoja tehnologija. Cilj zakona, prema njegovim rečima, jeste zaštita potrošača, ali i da se obezbedi fer i poštena tržišna utakmica i sprečavanje nelojalne konkurencije. Jedna od novina u predloženom zakonu tiče se oglašavanja alkoholnih pića u elektronskim medijima, pa će ona koja imaju do 20 odsto alkohola moći da se reklamiraju od 18 sati do šest ujutru, a ona sa više od 20 odsto alkohola od 23 do šest sati ujutru. Po prvi put će biti omogućeno reklamiranje alkoholnih pića i u štampanim medijima, sa izuzetkom časopisa i magazina namenjenih deci i maloletnicima, a predloženim zakonom je zabranjeno obmanjujuće oglašavanje, koje dovodi u zabludu kupce. Precizirano je da će oglašavanje na otvorenom prostoru biti u nadležnosti lokalnih samouprava, definiše se i internet oglašavanje, a po prvi put se reguliše oglašavanje igara na sreću, koje je ograničeno na period od 21 sat do šest ujutru.]]>