loading...
Sponser

Predstavljan projekat „Fab lab Petnica"

Fabrication laboratory) naziv je za radionice za digitialnu proizvodnju, odnosno fabrikaciju u kojima je “moguće napraviti praktično sve“. Fab labovi su blisko povezani sa univerzitetima, naučnim institucijama i školama sa jedne strane, i sa privredom sa druge strane. Prva radionica je napravljena pri MIT univerzitetu u SAD, a zatim su se fab lab-ovi proširili širom sveta, a kasnije su se proširili po celom svetu u okviru tzv. mejker pokreta. Formiranje Fab laba Petnica i povezivanje sa dosadašnjim programima u okviru IS Petnica je započeto u julu ove godine, a ceo projekat zajednički sprovode NVO Fab Inicijativa(FabIn), Istraživačka stanica Petnica i Univerzitet Metropolitan, uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. [caption id="attachment_5213" align="alignnone" width="1024"]Predstavljanje "Fab lab Petnica" u Medija centru Predstavljanje „Fab lab Petnica“ u Medija centru[/caption] Fab Lab Petnica je zamišljen kao edukativni fab lab, što znači da će prvenstveno biti usmeren na obuku polaznika – đaka, studenata i nastavnika. Projekat obuhvata kurseve iz 3D štampe, elektronike i robotike, kao i osnova preduzetništva u nauci. Prvi kursevi počinju ovog novembra, a na kraju projekta će sav sadržaj biti predstavljen u formi e-learning kursa. Fab Lab Petnica će biti na usluzi svima koji žele da pokrenu svoju sekciju, ali i onima koji bi da unaprede nastavu ili vannastavne aktivnosti. Planirano je da se organizuju obrazovni programi i za nastavnike i za učenike, koji će uz pomoć naučenog moći da nastave da rade u svojim školama, ali i da se vrate u Petnicu kada god to požele. Predviđen je i onlajn program, tkzv. FabLab@School pristup, koji će obuhvatiti sva predavanja sa projekta i biće na raspolaganju nastavnicima i svim zainteresovanima, sa konkretnim predlozima kako da uvrste digitalnu fabrikaciju u nastavu.  ]]>