loading...
Sponser

Prijava za pristup onlajn podršci za realizaciju novih nastavnih programa

http://moodle.mpn.gov.rs/ Za učešće u radu ove grupe neophodan je upis na kurs „Podrška u primeni novih nastavnih programa“. Nastavnici koji iz ranijeg perioda već imaju nalog na sajtu http://moodle.mpn.gov.rs/ biće upisani kada na adresu mudlpodrska@mpn.gov.rs pošalju zahtev za pristup sa mejl adrese pod kojom su prijavljeni na ovom sajtu, a u kojem će navesti svoje korisničko ime i zahtev za upis na kurs podrške. Nastavnici koji nisu do sada imali nalog biće upisani ubrzo nakon što popune prijavu za pristup onlajn podršci za realizaciju novih nastavnih programa predmeta „Od igračke do računara“ i „Informatika i računarstvo“ u osnovnoj školi i „Računarstvo i informatika“ u gimnaziji i srednjim stručnim školama.]]>