Video magazin
Sada čitate
Programi Centra za promociju nauke

Ušavši u šestu godinu rada Centar za promociju nauke je već uspeo da napravi veliki uticaj na širu javnost zahvaljujući sjajno osmišljenim programima koji su se često bavili temama koje inače ne uživaju veliku popularnost – kao što je slučaj recimo sa matematikom.

Jedna karakteristika Centra za promociju naukje je i da, iako nominalno predstavlja državnu ustanovu, ni jednog trenutka ne odaje utisak da ljudi u njemu samo otaljavaju posao za koji su angažovani.