loading...
Sponser

Radoznolast obavila prve analize zemljišta na Marsu

Uzorci potiču sa relativno ravnog dela kratera Gejl (Gale) i sastoje se od prašine i peska koje je naneo vetar (ovaj peščani nanos inače ima i zvaničan naziv Rocknest). Radoznalost je ovu posetu krateru Gejl obavila na svom putu ka glavnom cilju koji se nalazi na obroncima planine Šarp (Sharp). NASA je odabrala ovaj Roknest za prvu lokaciju za sakupljanje uzoraka zbog toga što sadrži fine peščane čestice zgodne za sakupljanje i prebacivanje u laboratoriju. Roverovu laboratoriju čine dve jedinice – Analiza uzoraka na Marsu (Sample Analysis at Mars – SAM) i instrumenata za hemiju i mineralogiju (Chemistry and Mineralogy – CheMin). SAM korišćenjem tri metode analizira gasove koji se oslobađaju iz peska i prašine kada se zagreju u maloj rerni unutar rovera. Jedna od klasa supstanci koje SAM analizira, i koja najviše privlači pažnju naučnika i javnosti, su organska jedinjenja, hemikalije koje sadrže ugljenik i koje bi mogle da budu sastojci živih organizama. http://www.youtube.com/watch?v=i-1QG75XGF8 Ispitivanje koje je obavio CheMin pokazalo je da se uzorci sastoje od otprilike 50 procenata uobičajenih vulkanskih minerala i 50 procenata ne-kristalnih materijala, kao što je staklo. Što se tiče pronađenih molekula vode oni se standardno vezuju za čestice prašine, ali je njihov sadržaj u uzorku bio mnogo veći od očekivanog – to doduše i dalje ne znači da je uzorak bio potpuno mokar. SAM je identifikovao i perhlorit (koji se sastoji od kiseonika i hlora) reaktivni element koji je prethodno NASA-in lender Feniks (Phoenix) otkrio u zemljištu na marsovskom arktiku. Iako za sada organska jedinjenja nisu pronađena, ali u NASA-i navode da je potraga tek počela i da će Radoznalost ispitati i druge lokacije u krateru Gejl u kojem se ispituje da li je mogao pružiti povoljno okruženje za razvoj mikroorganizama. U suštini detekcija supstanci u ovoj ranoj fazi misije poslužila je pre kao demonstracija mogućnosti laboratorije da analizira različite uzorke zemljišta i kamenja u naredne dve godine. Naučnici su sada imali priliku da po prvi put verifikuju mogućnosti roverovih instrumenata u realnim marsovskim uslovima. „Iskoristili smo gotovo svaki deo naučnog paketa za ispitivanje ovih uzoraka“ istakao je Džon Grocinger (John Grotzinger) naučnik na Curiosity projektu i dadao: „Sinergija upotrebljenih instrumenata i bogatstvo dobijenih podataka ulivaju nam veliku nadu u njihovo korišćenje na glavnom cilju našeg istraživanja na planini Šarp.“]]>