loading...
Sponser

RNIDS u akciji "Znamo se sa neta!"

Internet u svoj svojoj razgranatosti i kompleksnosti zahteva i podjednako kompleksan sistem upravljanja. Globalno gledano, glavni akteri upravljanja Internetom su države, odnosno vlade, kompanije, civilno društvo, kao i različite međuvladine, Internet i akademske organizacije. Priča o upravljanju Internetom zahtevala bi puno vremena, a mi ćemo se danas osvrnuti na rad organizacije u čijem je delokrugu briga o našim nacionalnim Internet domenima. Dakle, predstavljamo vam Fonadaciju Registar nacionalnih internet domena Srbije ili skraćeno RNIDS. Dosadašnje promotivno-edukativne aktivnosti RNDIS-a bile su mahom fokusirane na glavne nacionalne domene RS i SRB. Međutim, ove jeseni pokrenuta je zanimljiva akcija “Znamo se sa neta” čija je tema poslovni i lični sajber identitet, a usmerena je na preduzetnike i pojedince koji imaju potrebu da svoj posao ili sebe predstave i na Internetu.]]>