loading...
Sponser

Saradnja Centra za promociju nauke i Fonda za inovacionu delatnost

Centar za promociju nauke i Fond za inovacionu delatnost potpisali su danas Memorandum o saradnji, čime je i zvanično otpočela saradnja ove dve institucije. Memorandum su potpisali dr Jovan Trifunović, v.d. direktora CPN-a, i dr Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost. Memorandumom o saradnji definisani su pravac i obuhvat buduće zajedničke saradnje čiji su cilj osnaživanje i podrška naučnoj zajednici u Srbiji, posebno kada je reč o promociji inovacione delatnosti i povezivanju naučnoistraživačkih organizacija sa privredom. S obzirom na slične ciljeve, koji obuhvataju razne oblike podrške naučnoj zajednici, ali različite instrumente kojima raspolažu, Fond za inovacionu delatnost i Centar za promociju nauke planiraju da u narednom periodu udruže svoje resurse i iskustva koji bi bili usmereni ka promovisanju preduzetničke i inovacione kulture među istraživačima, kao i da podstaknu privredu da koristi znanja naučnoistraživačih institucija. Dr Jovan Trifunović, v.d. direktora CPN-a, ovom prilikom je izjavio: „U narednom periodu Centar za promociju nauke planira da intenzivira saradnju sa naučnom zajednicom kroz pružanje informacija o temama, programima i projektima koji su od interesa za istraživače. Imajući u vidu da se mnogi ciljevi raznovrsnih programa Fonda za inovacionu delatnost podudaraju sa ciljevima naučne zajednice i Centra za promociju nauke, smatramo da postoji mnogo prostora za uspostavljanje saradnje između naše dve institucije.“ „Memorandum je još jedan korak ka unapređenju saradnje ove dve institucije, a sve u cilju podrške privredi zasnovanoj na znanju. Zajedničkim aktivnostima nastojaćemo da podstičemo istraživače i preduzeća na saradnju, jer  proizvodi koji nastaju njihovom saradnjom višestruko su korisni za celokupno društvo. Fond za inovacionu delatnost kroz svoje programe podržava preduzeća da realizuju inovativne projekte, nauku i privredu podstiče na saradnju i istovremeno pomaže nauci da svoje projekte plasira na tržište“, izjavio je dr Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost, prilikom potpisivanja Memoranduma. Između ostalog, u planu je i saradnja na polju izdavaštva, koja podrazumeva pripremanje i objavljivanje publikacija u kojima bi široj javnosti bile predstavljene mogućnosti, iskustva i primeri dobre prakse naučne zajednice u Srbiji kada je reč o inovacijama, primeni tehnologija i plasmanu na tržište. Centar za promociju nauke je tokom leta 2017. godine osnovao poseban Sektor za saradnju sa naučnoistraživačkim organizacijama, što, kao i planirana saradnja sa Fondom za inovacionu delatnost, ima za cilj jačanje položaja naučne zajednice u Srbiji, kao i njenog kapaciteta za razvoj i tehnološki (ali i medijski) prodor.]]>