Nauka
Sada čitate
Snimak velike solarne erupcije

Kamera NASA-ine opservatorije za solarnu dinamiku (Solar Dynamics Observatory – SDO) uhvatila je prošlog petka, 16. novembra, dve velike erupcije super-užarene plazme sa površine naše zvezde. Prva erupcija, odnosno solarna prominencija, desila se u 6 časova po koordinisanom srednjem vremenu i vrlo brzo je narasla toliko da je izašla iz objektiva kamere. Druga prominencija je usledila je nekoliko časova kasnije i bila je nešto manje veličine.

Ogroman luk svetle crvene plazme podigao se sa površine Sunca, ali nije bio usmeren ka Zemlji, tako da nije uticao na rad osetljive opreme. Ranije te iste nedelje, u ponedeljak 12. novembra, došlo je takođe do erupcije i to klase M6 (što označava srednje jaku erupciju, ali o tome će biti malo više reči u jednom od narednih članaka), koja je bila usmerena ka našoj planeti. Rezultat te erupcije bile su spektakularne aurore koje su mogle da se vide na severnom nebu i sa viših geografskih dužina. Najjače erupcije i solarne baklje, kada su usmerene prema Zemlji, mogu ugroziti rad satelita i astronauta u orbiti, kao i komunikaciju, navigaciju i elektroenergetske sisteme na površini.

Solarna prominencija je vruć gas koji se sastoji od naelektrisanih čestica vodonika i helijuma, a zakrivljen oblik nastaje zbog toga što plazma „teče“ uz uvijenu strukturu magnetnih polja koje generiše sunčev unutrašnji dinamo. Do erupcije prominencije dolazi kada struktura postane nestabilna i krene da izbija napolje oslobađajući plazmu. Sunce se inače trenutno nalazi na sredini aktivne faze svog 11-godišnjeg ciklusa. Ovaj ciklus nosi naziv Solarni ciklus 24, a očekuje se da će maksimum imati tokom 2013. godine.

Opservatorija za solarnu dinamiku, čija je kamera snimila sve ovo, je petogodišnja misija posmatranja Sunca u okviru šireg programa koji nosi naziv „Život sa zvezdom“ (Living With a Star – LWS). SDO je lansiran 11. februara 2010. godine sa ciljem da se prikupe podaci neophodni za razumevanje uticaja Sunca na Zemlju i svemir oko Zemlje. Zaključno sa 20. novembrom SDO je prikupio više od 100 miliona snimaka Sunca na različitim talasnim dužinama svetlosti, što u nekompresovanom obliku zauzima 3 Petabajta (ili 3000 Terabajta) podataka.

Izvori: NASA i SPACE.com