loading...
Sponser

30. mart – Svetski dan dostupnosti

Kompanijama više nije glavno pitanje Imamo li dobar backup?“ već je najvažnije „Jesmo li uvek dostupni?“ Više nije dovoljno raditi sigurnosne kopije podatka i zato je kompanija Veeam 30. mart proglasila Svetskim danom dostupnosti. Svetski dan dostupnosti ukazaće na potrebu kompanija za dostupnošću data centara. Može li IT garantovati da korisnici, partneri i zaposleni imaju pristup svojim aplikacijama i podacima 24/7? Upravlja li IT data centrom koji je uvek dostupan? Ako neka od aplikacija postane nedostupna, može li je IT vratiti u roku od 15 minuta? Korisnicima je dovoljno da rade sigurnosne kopije podataka i dobro ih je podsećati koliko im to može biti korisno. Porodične fotografije, lični dokumenti, e-mailovi – dovoljan je kvar na hard disku ili prolivena šoljica kafe za poprilične glavobolje, ako ništa od toga nije sačuvano kao sigurnosna kopija. A i nije nikakav problem ako je potrebno nekoliko sati ili dana da svi ti podaci budu ponovno nadohvat ruke, nakon što se vrate iz backupa. Ali s globalnim kompanijama sasvim je drugačija situacija. Zaposleni, korisnici i partneri očekuju pristup informacijama i aplikacijama u svakom trenutku i s bilo kog mesta. Na žalost, to se ne događa. Čak 84 posto IT direktora priznaju da ne mogu ispuniti ta očekivanja, prema poslednjem istraživanju kompanije Veeam Software, te da ih to košta gotovo 16 miliona dolara godišnje. Ne mogu čak ni ispuniti ugovore o nivou usluge (SLA). SLA-jevi za ciljano vreme oporavka (RTO) su prosečno 1,6 sati, ali učesnici istraživanja kažu da u stvarnosti oporavak traje prosečno tri sata. Slično tome, SLA za ciljanu tačku oporavka (RPO) postavljen je na 2,9 sati, dok se to presečno ostvari tek za 4,2 sata. Ni jedan zaposleni ili korisnik neće prihvatiti da je potrebno čak nekoliko sati da bi došao do kritičnih aplikacija. Dobro je imati backup, ali ako neko treba da dođe do snimaka u dubinama skladišta na drugom kraju grada pre no što oporavak uopše počne, rešenje problema je poprilično daleko. Činjenica je da su zastoji i nedostupnost sve češći. Tokom 2015. kompanije su prosečno imale 15 neplaniranih zastoja u godini, u poređenju sa prosečno 13 takvih događaja u 2014. godini. Prosečna dužina tih zastoja takođe se povećala, pri čemu donosioci odluka u IT-iju kažu da se vreme nedostupnosti kritičnih aplikacija produžilo sa 1,4 na 1,9 sati. Nedostupnost nekritičnih aplikacija za poslovanje takođe se povećala, sa četiri na 5,8 sati. No, osim nezadovoljstva zaposlenih, partnera i korisnika, takva situacija poprilično košta kompanije koje ih doživljavaju. Zastoji i izgubljeni podaci prosečno godišnje koštaju kompanije 16 miliona dolara, odnosno čak 60 posto više nego što je to pokazalo istraživanje iz 2014. godine. Kompanijama ne treba backup, njima je potrebna dostupnost. Ali 24/7 dostupnost donedavno nije bila moguća za sve podatke i aplikacije. Zahvaljujući kombinaciji poboljšanja kao što su storage snapshoti, virtualizacija i slične tehnologije, danas sve kompanije po prihvatljivim cenama mogu raditi sigurnosne kopije čak svakih 15 minuta te oporaviti sve podatke i aplikacije u istom tom roku.   Obeležavanje Svetskog dana dostupnosti omogućava kompanijama da shvate da je prava dostupnost nadohvat ruke. Posetite https://www.veeam.com za više informacija. ]]>