loading...
Sponser

Svetski dan zaštite životne sredine

picjumbo.com_HNCK5421 Svetski dan zaštite životne sredine je prilika da se motivišu pojedinci, organizacije i preduzeća da preuzmu pozitivne korake u zaštiti životne sredine u svojim domovima, školama i na radnim mestima, ali i da teže usvajanju načina života u skladu sa prirodnom okolinom. Na ovaj način skreće se pažnja na posledice pojedinih ljudskih aktivnosti koje ugrožavaju život na planeti, kao što su zagađivanje vazduha, voda, uništavanje šuma, nestanak velikog broja živih vrsta… Tema ovogodišnjeg Svetskog dana zaštite životne sredine je “Šume: Priroda na usluzi” i ona naglašava uticaj koje šume imaju i neraskidivu vezu izmedu kvaliteta života ljudi i zdravlja šumskih ekosistema. Šume pokrivaju trećinu kopnene mase zemlje, one obavljaju vitalne funkcije planete Zemlje i igraju ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promena, ublažavajući ih, oslobađanjem kiseonika i trošenjem ugljen dioksida. One stvaraju plodno zemljište, sadrže najviše biološki različitih ekosistema na kopnu i stanište su za više od polovine kopnene flore i faune. Uprkos neprocenjivim ekološkim, zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim dobitima koje imamo od šuma, nastavlja se njihovo krčenje alarmantnom brzinom. Svake godine se uništi 13 miliona hektara šuma, što je jednako površini Portugala. Potencijalni prelazak na korišcenje obnovljivih izvora energije bio bi deo rešenja, ali da bi došlo do takvih promena, potrebno je da očuvanje šuma postane univerzalni politički prioritet. Zanimljivo je da je Indija, zbog akcija velikih razmera sprovedenih na području pošumljavanja, određena za ovogodišnjeg domaćina Svetskog dana zaštite životne sredine. https://www.youtube.com/watch?v=mYMqn4ESDDc]]>