Pokretanje Evropskog otvorenog naučnog oblaka

U Beču će 23. novembra ove godine biti uspostavljanje upravljačke strukture Evropskog otvorenog naučnog oblaka oblaka (European Open Science Cloud – EOSC) iza kojeg stoji …