loading...
Sponser

Pokretanje Evropskog otvorenog naučnog oblaka

U Beču će 23. novembra ove godine biti uspostavljanje upravljačke strukture Evropskog otvorenog naučnog oblaka oblaka (European Open Science Cloud – EOSC) iza kojeg stoji Evropska komisija. Tog dana biće predstavljena i prva verzija portala EOSC-a. Portal će služiti kao univerzalna ulazna tačka za ceo niz usluga EOSC-a za sve korisnike, bez obzira na njihovu lokaciju ili akademsku pripadnost.

Predstavljanje EOSC-a se poklapa sa austrijskim predsedavanjem u EU, a u Beču će biti prezentovana i načela delovanja koja bi kasnije mogla da se pretoče u pravilnik o delovanju EOSC-a, načela kojima se utvrđuju prava i obveze učesnika u EOSC-u (korisnici, davaoci podataka / davaoci usluga i operatori infrastrukture). Evropska komisija će takođe utvrditi šta još treba da se učini kako bi se osigurala interoperabilnost i ponovna upotrebljivost naučno-istraživačkih podataka preko granica članica Evropske unije. Taj dokument bi trebalo da bude akcioni plan EOSC-a FAIR (FindabilityAccessibilityInteroperability i Reusability – Mogućnost, Pristupačnost, Interoperabilnost i Ponovljivost).

Inače, koncept EOSC-a potiče od inicijative iz 2016. godine pod nazivom Evropska inicijativa o oblaku – Izgradnja konkurentne ekonomije podataka i znanja u Europi (European Cloud Initiative – Building a competitive data and knowledge economy in Europe). Cilj EOSC-a je usklađivanje postojeće i nove infrastrukture naučnih podataka, kao i da se osiguraju evropskim istraživačima infrastrukture podataka i usluge zasnovane na oblaku (Cloud). Inicijativa će razviti univerzalni pristupni kanal, portal EOSC, kroz koji će svi evropski naučnici moći da pristupe, koriste i ponovno upotrebe istraživačke rezultate i podatke u svim disciplinama. Portal će omogućiti pristup širokom rasponu zajedničkih resursa, uključujući katalog usluga, softvera i podataka, izgrađenih na iskustvu i tehnologiji postojećih projekata kao što su EUDATGEANT, Evropska mrežna infrastruktura (European Grid Infrastructure), OpenAIRE i EOSCpilot.

Projekt EOSC definisan je 29. maja 2018. u Briselu, na sastanku ministara zemalja EU u čijim je resorima nauka, a u okviru Veća za konkurentnost. Tada su usvojeni zaključci o evropskom otvorenom naučnom oblaku (EOSC), otvorenom i pouzdanom okruženju za upravljanje istraživačkim podacima koji evropskim istraživačima omogućava najbolje iskorišćenje otvorene nauke.

Evropska komisija je još u martu ove godine usvojila smernice za sprovođenje EOSC-a prema kojima je cilj da EU postane globalni lider u nauci i istraživanju. Smernice sadrže elemente moguće tehničke arhitekture, upravljanja i mehanizama financiranja EOSC-a. Prema tim smernicama EOSC bi trebao da bude panevropski savez aktuelnih i planiranih infrastruktura podataka, poštujući upravljanje i mehanizme finansiranja svojih pojedinačnih komponenti. Članstvo u EOSC-u bi bilo dobrovoljno, imaće otvorene upravljačke i financijske strukture svih učesnika zainteresovanih za njegovo delovanje. Da bi postigla otvorenost i poverenje učesnika procesa Evropska komisija razmatra mogućnost trostrukih upravljačkih struktura, uključujući državne donosioce politike i ključna evropska udruženja, ali i širu zajednicu.