WWF Adria objavila priručnik za interpretaciju živog sveta

WWF – Svetska organizacija za prirodu u Nacionalnom parku Tara sprovodi projekat „Zaštićena područja za prirodu i ljude“, u okviru kojeg želi da …