loading...
Sponser

WWF Adria objavila priručnik za interpretaciju živog sveta

WWF – Svetska organizacija za prirodu u Nacionalnom parku Tara sprovodi projekat „Zaštićena područja za prirodu i ljude“, u okviru kojeg želi da posetiocima pruži jedinstveno turističko iskustvo koje podrazumeva interpetaciju jedinstvene prirode Tare. Početkom maja 2017. godine u Nacionalnom parku Tara zajedno sa Parkovima Dinarida – mrežom zaštićenih područja Dinarida i u saradnji sa upravljačima nacionalnih parkova Tara i Biogradska gora (Crna Gora), WWF je organizovao obuku za interpretaciju živog sveta, sa posebnim naglaskom na interpretaciju mrkog medveda.

Interpretacija prirode, kao način komunikacije, posetiocima otkriva mnoga značenja prirodne i kulturne baštine zaštićenih područja. U interpretacijskom dijalogu, umesto samo informacija, posetioci dobijaju nova znanja, iskustva, povezuju se sa prirodom i žele da je štite. Ovaj vid predstavljanja prirodnih i kulturnih bogatstava ne podrazumeva samo šetnju ili razgovor, već i mnogo drugih delatnosti sa zajedničkim ciljevima, između ostalih i postizanje boljeg odnosa posetilaca sa prirodom. Priručnik, koji su razvili konsultanti iz Slovenije sa dugogodišnjim iskustvom u interpretaciji prirode, možete preuzeti sa ovog linka.

Priručnik se može koristiti i u drugim zaštićenim područjima radi dopunjavanja turističkih ponuda. Projekat „Posmatranje medveda“ koji WWF Adria sprovodi u Nacionalnom parku Tara deo je šire inicijative praćenja populacije mrkog medveda i uspostavljanja ekoloških koridora u regionu, ali i odlična mogućnost za interpretaciju mrkog medveda u zaštiti prirode u nacionalnim parkovima. Projektom se promoviše suživot ljudi sa medvedom kao preduslov zaštite prirode, ali i kreiranje potencijala za sve zainteresovane koj uključivanjem u turističku ponudu žele da na odgovoran način promovišu mrkog medveda u lokalnoj zajednici.