loading...
Sponser

Ugroženo više od trećine evropskih staništa

Takođe, u svim  morima koja nas okružuju, značajno su ugrožena staništa školjki, morskih trava i staništa u estuarijima. U Sredozemnom moru, skoro jedna trećina svih staništa je u opasnosti od nestanka, dok u severoistočnom Atlantiku skoro četvrtina. Veliku brigu predstavljaju brojna morska staništa o kojima još uvek ni ne znamo puno, posebno u Crnom moru. Evropska staništa propadaju i po obimu i kvalitetu iz više razloga, a mnoge pretnje imaju rastući uticaj. Intenzivna poljoprivredna proizvodnja i napuštanje tradicionalne ispaše, isušivanje i zagađenje, invazivne vrste biljaka i životinja, širenje naseljenih područja a sa tim u vezi i razvoj infrastrukture nastavljaju zajedno da ugrožavaju kopnena staništa. Na moru su najizraženiji ugrožavajući faktori zagađenje, zasićenje nutritijentima, štetni načini ribolova kao i regulacija i izgradnja obalnih područja. Neki štetni efekti klimatskih promena su već očigledni i u morskim i u kopnenim ekosistemima i po svemu sudeći situacija će se pogoršati. Zajedno, ova staništa čine bogat kolaž naših različitih evropskih predela i morskih pejzaža. Ona pružaju dom za hiljade biljaka i životinja i pružaju važne usluge ekosistema, kao što je zaštita zemljišta, apsorpcija ugljendioksida i ublažavanje globalnog zagrevanja. Ova staništa mogu dati vredne useve, hraniti stoku, divljač i ribu i obezbediti mesta za turizam i rekreaciju. Staništa nude inspiraciju i zadovoljstvo svima i predstavljaju dragoceno nasleđe za buduće generacije. Evropska Crvena Lista staništa pruža potpuno novi i sveobuhvatni alat za razmatranje potreba zaštite i obnove kopnenih i morskih područja u Evropi. Ona obuhvata mnogo širi spektar staništa od onih koja su zaštićena Evropskom direktivom o staništima i pomoćiće nam da merimo napredak prema ciljevima Evropske strategije za zaštitu biološke raznovrsnosti do 2020. Mnogi od ugroženih evropskih tipova staništa nalaze se i na teritoriji Srbije. To su na primer panonske stepe i slatine, različiti tipovi vlažnih staništa ili planinske livade košanice. Više informacija o Crvenoj listi možete pogledati na http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/redlist_en.htm Izvor: WWF]]>