loading...
Sponser

Ulazak u zetabajt eru

ESOA_0 Prilikom pozdravljanja inicijative Digitalna Venecija, Sabbagh je istakao da će internetom budućnosti dominirati video, zahtevajući kvalitetne usluge u svakom trenutku, svuda, i na svim uređajima. „Ovo izaziva veliku potražnju za kapacitetima, a kompanija Cisco predviđa porast godišnjeg globalnog IP saobraćaja na više od zetabajta – hiljadu milijardi gigabajta – već tokom 2016“, rekao je Sabbagh. „Čim Ultra HD televizija postane sveprisutna, to će još više povećati saobraćaj i individualna upotreba u Evropi mogla bi zahtevati do 100 puta veći kapacitet podataka domaćinstva u odnosu na dosadašnji.“ „Može li mreža ovo izdržati? Mogu li operatori priuštiti saobraćaj koji generiše minimalnu transportnu vrednost? Da li je očekivana količina ugljen-dioksida prihvatljiva? Da li bi građani imali jednake mogućnosti pristupa takvim uslugama? Odgovor na ova pitanja nije jasan“, rekao je Sabbagh. „Satelit je infrastruktura koja je već ušla u zetabajt eru. Sa svojim neprevaziđenim kapacitetima i isplativošću saobraćaja, može da igra centralnu ulogu u izgradnji optimalnih i pametnih mreža sledeće generacije. Pozivam prisutne na današnjem okruglom stolu da sarađuju na izradi hibridnih satelitsko-zemaljskih rešenja koja iziskuju samo delić dosadašnjih troškova. Ta rešenja pomažu offload zemaljskim mrežama i preusmeravaju investicije; obezbeđuju mnogobrojne prednosti, omogućavaju mnogo efikasnije korišćenje resursa spektra i pomažu da se izbegne novi digitalni jaz.“ wg_esoa Aarti Holla, generalni sekretar ESOA, govoreći na panelu o digitalnom jedinstvenom tržištu sa zamenikom generalnog direktora kompanije DG CONNECT, Robertom Violom, istakao je izuzetnu ekonomičnost satelita kada je u pitanju down-stream isporuka videa, kao deo rešenja za inteligentno upravljanje mrežom. „Povećanje HDTV penetracije i pojava Ultra HDTV, kao što smo mogli videti tokom poslednjih nekoliko prenosa sa FIFA Svetskog prvenstva u Brazilu, ukazuju na potrebu da se razvije partnerstvo i pronađu održiva komercijalna rešenja koja integrišu satelite u složene mreže potrebne za isporuku sledeće generacije video snimaka“, rekao je Holla. „To je jedini način da građani zaista imaju koristi od video sadržaja bilo kada, bilo gde i na bilo kom uređaju.“ Za više informacija, pogledajte SES istraživanje „Zadovoljavanje velike potražnje beskonačnim izborom – ulazak u eru zetabajta: Satelit igra ključnu ulogu u budućim hibridnim komunikacionim mrežama”]]>