loading...
Sponser

Usklađivanje nauke i potreba društva

RRI tools koji predviđen za razvoj niza alata upravo namenjenih postizanju pomenutog cilja. U okviru RRI Tools projekta, Alati za odgovorno istraživanje i inovacije, prikupljen je i razvijen veliki broj primera dobrih praksi, alata i instrumenata. Kao finalni proizvod početkom marta je objavljen set alata (RRI Toolkit) – internet platforma sa velikim brojem vodiča, uputstava i primera iz prakse, koja ima cilj da svim zainteresovanim stranama pomogne u realizaciji ideje o odgovornom istraživanju i inovacijama. Osim što je jedan od 26 partnera ovog velikog panevropskog konzorcijuma, Centar za promociju nauke istovremeno ima ulogu koordinatora za nekoliko zemalja u regionu: Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Albaniju i Bosnu i Hercegovinu. Među primerima dobrih praksi RRI seta alata našao se projekat Centra za promociju nauke SATORI, kao genderSTE mreža. Tim istraživača sa Riječkog univerziteta, okupljen oko projekta EuroBioAct, uvršten je u set alata kao inspirativna praksa u oblasti procene bioetičkih standarda.

Čemu služu RRI Toolkit?

Osnovni cilj ovog seta alata je da pomogne istraživačima, kreatorima politika, privredi i industriji, obrazovnoj zajednici i organizacijama civilnog društva da usklade proces istraživanja i inovacija sa očekivanjima i stvarnim potrebama društva. Takođe, set alata nudi odgovore na pitanja koja se tiču dostupnosti podataka, rodne ravnopravnosti u nauci, etičnosti istraživanja, naučnog obrazovanja, upravljanja i učešća javnosti. RRI set alata je interaktivna platforma otvorena za rastuću evropsku zajednicu korisnika. Priključivanjem ovoj zajednici korisnici će biti u mogućnosti da učestvuju u diskusijama i dobiju pomoć i podršku od drugih članova. Takođe, registrovani korisnici moći će da doprinesu razvoju RRI platforme svojim alatima i drugim relevantnim materijalima. Finalna verzija seta alata biće dostupna u julu 2016. godine.

Šta čini RRI Toolkit?

Trenutno RRI set alata čini 356 različitih primera dobrih praksi, koje treba da posluže svim zainteresovanim akterima kao pomoć i podrška u osmišljavanju i realizaciji projekata, kao i daljem obučavanju o konceptu odgovornog istraživanja i inovacija. U okviru platforme, između ostalog, predstavljene su neke od najinspirativnijih institucija, ali i drugi evropski projekti. RRI set alata uključuje: primere dobre prakse, uputstva, vodiče, kataloge i baze podataka različitih izvora, dodatna dokumenta poput prezentacija, izveštaja, analiza i istraživanja širom Evrope, druge evropske projekte koji su rezultirali RRI alatima i vodič za samorefleskiju korisnika (instrument za preispitivanje sopstvene prakse i smernice za moguće unapređenje). Kao dopuna ovim instrumentima dostupni su video-materijali i prezentacije za početno upoznavanje sa idejom, područjem delovanja i glavnim aspektima odgovornog istraživanja i inovacija. RRI set alata je osmišljen tako da bude dinamičan i otvoren za celu zajednicu.

Primeri dobrih praksi

Tri odabrane lokalne zajednice u Hrvatskoj nedavno su bile izložene ekološkim pretnjama, poput mesta Plomin i Bakar, ili predstavljaju izuzetno vredno i osetljivo ostrvsko područje, poput Malog Lošinja. Na osnovu teorijskih osnova i saznanja stečenih tokom niza radionica, tokom projekta EuroBioAct biće definisani bioetički standardi, tj. skup načela i mera pravilnog odnosa ljudi prema svom zdravlju, životinjama, biljkama i eko-sistemu u celini. Povelja „bioetičkih standarda” mogla bi uticati na podizanje svesti lokalne zajednice o očuvanju životne sredine i na razvijanje konkretnih smernica za njen održiv razvoj. GenderSTE (Gender Science, Technology and Environment) je evropska mreža kreatora i kreatorki politika i istraživača i istraživačica okupljenih oko ideje ravnopravne zastupljenosti žena u oblastima naučnog istraživanja i inovacija, kao i boljoj integraciji i većem doprinosu rodnih studija u ovoj oblasti. Rad Mreže podržava i finansira COST akcija za međunarodnu saradnju istraživača i istraživačica, naučnika i naučnica i drugih zainteresovanih strana. Različiti zakonski okviri koji regulišu naučna istraživanja ponekad se u velikoj meri razlikuju, pogotovo između razvijenih i nerazvienih zemalja. Glavni cilj međunarodnog projekta SATORI  je uspostavljanje globalnog okvira na nivou Evrope za ocenu etičkih standarda i procedura u naučnoistraživačkoj delatnosti, kako različito postavljeni zakonski okviri ne bi doveli do javljanja neetičkih praksi. Tokom četiri godine trajanja projekta, partneri će nastojati da stvore zajedničku platformu, koja će omogućiti uniformnije i odgovornije postupanje u procesu istraživanja.

Šta je RRI Tools projekat?

RRI Tools projekat traje tri godine (2014–2016), a finansira ga Evropska komisija u okviru Sedmog okvirnog programa (FP7). Cilj projekta predstavlja izrada set digitalnih resursa – seta alata za odgovorno istraživanje i inovacije kako bi dalje promovisao i implementirao koncept odgovornog istraživanja. Kroz saradnju sa svim zainteresovanim stranama, konačni cilj projekta je da uspostavi širi krug korisnika seta alata u Evropi, koji će osigurati upotrebu, razvoj i unapređenje seta. RRI Tools čini 26 partnera, koji putem 19 regionalnih centara pokrivaju čak 30 iz Evropskog istraživačkog prostora. Koordinator projekta je la Caixa fondacija iz Španije. Izvor: Elementarijum]]>