loading...
Sponser

Usvojena Strategija razvoja eUprave u Srbiji do 2018. godine

Direkcija za elektronsku upravu, kao organ u sastavu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa zadovoljstvom obaveštava javnost da je na sednici Vlade Republike Srbije 17. decembra usvojena Strategija razvoja eUprave Republike Srbije do 2018. godine. Usvajanjem Strategije razvoja eUprave građani Srbije će dobiti efikasniju, transparentniju Vladu koja im omogućava jednošalterski sistem na Nacionalnom portalu eUprave, kako više ne gubili vreme i novac u birokratskom sistemu. Takođe, realizacija Strategije će doneti uštede na svim nivoima, a pre svega, kroz brzo rešavanje zahteva građana i privrede, optimizaciju državne uprave i veliko smanjenje troškova zbog papirologije. Tim povodom, direktor Direkcije za eUpravu Dušan Stojanović je izrazio zadovoljstvo povodom usvajanja dokumenta, koji predstavlja pravi zamajac u promenama poslovanja uprave. „U prva tri meseca očekujemo da dobijemo kompletan institucionalni okvir za ovaj reformski proces koji nedostaje svih godina“, rekao je Stojanović i naglasio da će do kraja 2016. godine biti zaokružen zakonodavni okvir koji uključuje podršku sprovođenju Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o elektronskoj upravi i elektronskom plaćanju administrativnih taksi na Portalu. Takođe, Stojanović je najavio da će do kraja sprovođenja Strategije Republika Srbija dobiti jedinstveni registar građana, jedinstveni sistem za koordinaciju inspekcijskog nadzora i efikasan sistem razmene podataka unutar cele javne uprave. Izvor: Direkcija za elektronsku upravu]]>