loading...
Sponser

24. februar: Gregorijanski kalendar

Inter gravissimas, kojom je izneo predlog usklađivanja načina na koji se računa datum Uskrsa. Ova bula je bila uzrok stvaranja novog kalendara koji je ime dobio po Grguru i koji je do danas postao univerzalni (svetovni) kalendar. Problem sa kojim su se hrišćani našli u Grgurovo vreme bio je u tome što se u odnosu na vreme Nikejskog sabora 325. godine prolećna ravnodnevnica  „pomerila” za 11 dana, usled nedostataka Julijanskog kalendara. Rešenje, iako ne idealno, bilo je jednostavno: ukinuti tri prestupne godine na svakih 400 godina (one koje su deljive sa 100, a nisu sa 400), čime se u odnosu na 325. godinu, kalendar retroaktivno pomerio za potrebnih 11 dana unapred. Od vremena Grgura do danas razlika između Gregorijanskog i Julijanskog kalendara porasla je usled ovih izmena  1700, 1800. i 1900. godine, pa danas iznosi 14 dana. Izvor: Elementarijum – Dnevni teleskop]]>