Vremeplov
Sada čitate
16. februar: Prvi industrijski dijamant
Sadržaji

Istorija pokušaja da se napravi dijamant veštačkim putem vuče korene sa kraja 18. veka, praktično od trenutka kada je 1797. potvrđeno da je dijamant u stvari čist ugljenik, odnosno jedna od njegovih alotropskih modifikacija – druga je grafit. Podsećanja radi pomenućemo ovde da su alotropske modifikacije ili alotropi različiti oblici istog hemijskog elementa koji se međusobno razlikuju po načinu na koji su atomi međusobno povezani – zbog različitih hemijskih veza, alotropi imaju različite fizičke i hemijske osobine.

Tokom 19. i 20. veka vršeni su različiti eksperimenti koji su kombinovali visoku temperatru, visok pritisak ili i jedno i drugo u pokušaju da se od, mahom grafita, napravi dijamant. Krajem 19. veka počinju da pristižu i prve tvrdnje o uspešno proizvedenim veštačkim dijamantima koje doduše ne uspevaju da budu potvrđene u ponovljenim eksperimentima.

Sitni veštački proizvedeni dijamanti

Sitni veštački proizvedeni dijamanti

Prvi potvrđeni industrijski napravljen dijamant, odnosno dijamanti, nastali su 16. februara 1953. u Stokholmu. Vodeća švedska električna kompanija ASEA (Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget) pokrenula je 1949. strogo poverljiv projekat proizvodnje dijamanata pod kodnim imenom QUINTUS. Petočlani tim naučnika i inženjera koje je predvodio Erik Lundblad koristio je veliki sferični uređaj koji su dizajnirali Balcar fon Platen (Baltzar von Platen), koji je inače jedan od pronalazača frižidera i Anders Kempe (Anders Kämpe).

Uređaj je bio u stanju da tokom jednog sata održava stalni pritisak od oko 8,4 GPa pri temperaturi od oko 2000 stepeni Celzijusa. Presa se sastojala od šest piramidalnih nakovanja koji su bili postavljeni oko grafitnih peleta. Pošto su 1953. konačno postigli uspeh i proizveli nekoliko kristala dijamanta veličine zrna peska, kompanija je odustala od celog projekta pošto je oprema bila suviše nepouzdana, pa čak i opasna za korišćenje. ASEA je čak odlučila da ne objavljuje rezultate istraživanja, pa je tako u javnosti ostalo poznato da je prvi industrijski dijamant napravljen godinu dana kasnije, 16. decembra 1954. u američkoj kompaniji General Electric. To je doduše i dalje prvi veštački dijamant koji je bilo moguće reprodukovati. Za rad šveđana saznalo se tek 1980. kada su konačno objavljeni rezultati istraživanja.

Prvobitni logo kompanije ASEA koji je promenjen 1933.

Prvobitni logo kompanije ASEA koji je promenjen 1933.

I jedna trivija za kraj teksta – kompanija ASEA je praktično od svog osnivanja 1883., pa sve do 1933. kao logo koristila delimično modifikovanu svastiku. Sa pojavom nacizma u Nemačkoj u kompaniji su odlučili da se reše ovog znamenja.