loading...
Sponser

45 godina postojanja OŠ „Dragan Kovačević”

Osnovna škola „Dragan Kovačević“, koja obrazuje decu sa oštećenjem vida i težim hroničnim bolestima, obeležila 45 godina postojanja i rada. Akademiji je prisustvovao i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić koji je čestitao zaposlenima što su uspeli da odškoluju generacije učenika i pripremila ih za srednju školu, takmičenja, fakultete i život. „Višedecenijski rad sa slabovidim, kao i učenicima sa narušenim zdravljem po redovnom planu i programu težak je i prepun izazova“, rekao je ministar Verbić. On je naveo da je OŠ „Dragan Kovačević“ zahvaljujući brizi, individualnom zalaganju, velikom radu, kao i inkluziji koja funkcioniše postigla zavidne rezultate i postala primer dobre prakse čiji model treba primeniti. small_beb6374f-0b17-41a7-be58-0e68bdc4d9d5Nadam se da ćemo u narednim godinama biti u mogućnosti da dodatno unapredimo rad ovakvih škola bilo prilagođavanjem infrastrukture, osavremenjavanjem planova i programa, poboljšanjem udžbenika ili usavršavanjem kadra. Ove godine smo u mogućnosti da uradimo nešto po pitanju udžbenika, a sledeće godine nadam se nešto po pitanju infrastrukture“, rekao je Verbić kome je uručena zahvalnica. Direktorka škole Silvana Plavšić pozdravila je što Zakon o udžbenicima najzad prepoznaje potrebu učenika sa smetnjama u razvoju. „Ovo je izuzetno važan trenutak da bi inkluzija uspela jer sama kao program, bez udžbenika, ne može biti tako uspešna. Ovo je istorijski trenutak za učenike sa smetnjama u razvoju“, rekla je direktorka Plavšić.]]>