Vremeplov
Sada čitate
7. avgust: Eksplorer 6

Eksplorer 6 je bio američki satelit, koji je lansiran u orbitu 7. avgusta 1959. godine. Sferičnog oblika, napravljen je da proučava zračenje različitih energija i galaktičko kosmičko zračenje zarobljeno u višim slojevima Zemljine atmosfere, kao i širenje radio-talasa u toj oblasti, geomagnetizam i fluks mikrometeorita. Na njoj su se nalazila i četiri solarna panela koji je trebalo da pune baterije dok je letelica u orbiti.

Svi eksperimenti koji su bili ugrađeni u sondu, osim televizijskog skenera, imali su dva tipa izlaznih podataka, analogni i digitalni. Dva VHF – Very High Frequency transmitera za vrlo visoke frekvencije (između 30MHz i 300MHz) korišćeni su za slanje analognog signala i radili su konstantno. Transmiter za ultravisoke frekvencije (između 300MHz i 3GHz), UHF – Ultra High Frequency transmiter, korišćen je za digitalnu telemetriju i TV signal i bio je u funkciji svega par sati dnevno.

Na Eksploreru 6 testirani su uređaji za fotografisanje oblaka i prvi put je napravljena fotografija Zemlje iz orbite. VHF je 11. septembra 1959. godine prestao sa radom, a poslednji kontakt sa letelicom je napravljen 6. oktobra iste godine, kada se baterija ispraznila toliko da više nije imala kapaciteta da održava sve instrumente na satelitu. Tokom misije je ukupno dobijeno 827 časova analognih i 24 časa digitalnih podataka.

Izvor: Elementarijum – Dnevni teleskop

O autoru
Elementarijum
Elementarijum je naučno popularni portal Centra za promociju nauke.