Nauka
Sada čitate
CERN postigao rekordnu energiju
Sadržaji

Kada je nakon dvogodišnje pauze, napravljene zbog remonta, ponovo pušten u rad Veliki hadronski sudarač u CERN-u, najavljivana je sezona sa ozbiljnim ciljevima. Sada, manje od dva meseca nakon reaktivacije mašina, prognoze su ostvarene.

Tokom noći 20. maja, protoni u Velikom hadronskom sudaraču (LHC) su po prvi put sudarani pri rekordnoj energiji od 13TeV. Ovi test sudari se koriste kako bi se podesili sistemi zaštite akceleratora i detektora od čestica koje izlaze van ivica snopa protona.

screen_shot_2015-05-21_at_09.22.21

Ključni deo procesa bio je podešavanje kolimatora. Ovo su uređaji koje absorbuju “zalutale” čestice i prilagođeni su da rade u uslovima sudarajućih snopova. Ova postavka će dati podatke potrebne kako bi se osigurala potpuna zaštita LHC magneta i svih detektora.

Testovi su nastavljani i sledećeg dana, a sudarajući snopovi su nekoliko sati ostavljeni da kruže kroz LHC. Operacioni tim LHC-a će nastaviti da prati kvalitet snopa i optimizaciju postavke.

alice-2

Ovo je važan deo procesa koji će omogućiti timovima istraživača koji rade na detektorima ALICE, ATLAS, CMS i LHCb da u potpunosti pokrenu svoje eksperimente.  Prvi podaci i početak druge sezone u radu LHC-a očekuju su  početkom juna 2015.  ​

Veliki sudarač hadrona (LHC, Large Hadron Collider) predstavlja najveći instrument koji je čovek dosad napravio. Nakon čitave decenije izgradnje pušten je u rad 2010. godine. Reč je o akceleratoru, ubrzivaču čestica prečnika 27 kilometara, koji je nalazi na oko 100 metara pod zemljom, ispod švajcarsko-francuske granice, kod Ženeve.

cms-collisions

Postoji sedam instaliranih detektora na krugu akceleratora (ALICE, ATLAS, CMS, TOTEM, LHCb, LHCf  i MoEDAL). Snopovi protona se na LHC-u ubrzavaju do ogromnih energija pomoću 1296 superprovodnih magneta, a potom sudaraju u jednom od četiri velika detektora koja se nalaze na krugu akceleratora.

Izvor: Elementarijum

O autoru
TajmLajn