loading...
Sponser

Intelektualna svojina i Internet

Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije – RNIDS i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, organizovaće konferenciju „Intelektualna svojina i Internet“ 11. juna na Pravnom fakultetu. Beograd. Na konferenciji će biti predstavljen zbornik radova “Intelektualna svojina i Internet: nazivi internet domena, autorska dela, žigom zaštićene oznake”, koji će biti objavljen u maju a čiji je urednik Dušan Popović, vanredni profesor Univerziteta u Beogradu. Ovaj zbornik radova rezultat je istraživanja vodećih domaćih naučnih istraživača u oblasti prava intelektualne svojine i prava informaciono-komunikacionih tehnologija. Nakon predstavljanja zbornika, uslediće diskusija na temu intelektualne svojine i Interneta sa predstavnicima internet zajednice u Srbiji i regionu, što je jedan od ciljeva konferencije. Učešće na konferenciji je otvoreno za sve zainteresovane koji se mogu prijaviti na: intsvojina@rnids.rs, a biće omogućen i direktan prenos preko Interneta. PROGRAM KONFERENCIJE:

  • Pravnoekonomska priroda naziva internet domena: prof. dr Slobodan Marković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • Povreda autorskog prava i srodnih prava na Internetu: osvrt na noviju praksu Evropskog suda pravde: prof. dr Dušan Popović, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • Građanskopravna odgovornost internet posrednika za povredu autorskog prava – uporednopravni aspekt: doc. dr Sanja Radovanović, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
  • Efikasnost postupka rešavanja sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena Srbije: doc. dr Marko Jovanović, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i potpredsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena
  • Zaštita autorskog prava i pravo na privatnost elektronskih komunikacija u Republici Srbiji, doc. dr Mario Reljanović, docent Pravnog fakulteta Univerziteta „Union“
  • Predmeti ReDigi i UsedSoft: Nekoliko odgovora i bar toliko neodgovorenih pitanja, Bogdan Ivanišević, LL.M. advokat, voditelj prakse za pravo intelektualne svojine, \“BDK advokati“
PREUZMITE: Program konferencije „Intelektualna svojina i Internet“]]>