Vremeplov
Sada čitate
20. decembar: Dan Matematičkog fakulteta

Pre 142 godine, 20. decembra 1873. godine, na Velikoj školi osnovana je prva Katedra za matematiku na tadašnjem prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakuleta.

U narednih sedam decenija matematika se, zajedno sa ostalim prirodnim naukama, razvijala u okviru Filozofskog fakulteta, kada se Prirodno-matematički odsek „osamostalio“.

Još neko vreme je novoorganizovani fakultet okupljao više nauka. No, kada je izvršena njegova kompletna reorganizacija, Katedra za matematiku je dobila samostalnost, a deo Univerziteta u Beogradu, pod nazivom Matematički fakultet, nastao je 1995. godine, kada je doneo i svoj statut.

Od tada se 20. decembar obeležava kao Dan Matematičkog fakulteta u Beogradu.20

O autoru
TajmLajn