Obrazovanje
Sada čitate
Institucionalni okvir za razvoj treće misije univerziteta u Srbiji

Univerzitet u Beogradu kao partner učestvuje na međunarodnom projektu Institucionalni okvir za razvoj treće misije univerziteta u Srbiji – IF4TM čija je realizacija započeta 15. oktobra 2015. godine a trajaće do oktobra 2018. godine.

Projekat se kofinansira u okviru ERASMUS PLUS programa Evropske unije, u iznosu od 966.510 EUR-a, a realizuje u konzorcijumu od 18 partnera iz Srbije, Velike Britanije, Austrije, Portugala, Italije i Slovenije, koji čine pet evropskih univerziteta (Brajton, Krems, Lisabon, Bari, Maribor), šest univerziteta u Srbiji (Kragujevac, Beograd, Novi Sad, Niš, Novi Pazar, Metropolitan), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za intelektualnu svojinu, jedna visoka škola strukovnih studija (Zrenjanin), tri biznis inkubatora (Kragujevac, Beograd, Novi Sad) i jedno preduzeće (Intranea).

Primarni cilj projekta je da se na univerzitetima u Srbiji, osim postojeće dve misije koje se odnose na obrazovanje i istraživanja, razvije i implementira treća misija koju čine tri stuba razvoja: transfer tehnologija i inovacije, kontinuirano učenje, društveno odgovorno ponašanje univerziteta.

Osim unapređenja zakona i strategija u relevantnim oblastima, u cilju motivisanja profesora, istraživača i studenata na univerzitetima, njihovog većeg uključivanja u inovativne i aktivnosti transfera znanja, aktivnosti na projektu su usmerene na razvoj:

  • ciljanih programa obuka za jačanje kapaciteta,
  • programa za podizanje nivoa tehnološke spremnosti istraživanja,
  • godišnjih takmičenja za najbolju studentsku ideju,
  • preporuka fakultetima za unapređenje studijskih modula uvođenjem tema koje se odnose na preduzetništvo, inovacije, upravljanje intelektualnom svojinom itd.
  • pet Kreativnih centara u Srbiji i
  • brojnih mobilnosti ka evropskim institucijama.

Više o projektu na http://www.if4tm.kg.ac.rs/.

O autoru
TajmLajn