loading...
Sponser

Izveštaja o stanju prirode Srbije za period 2010-2014

U Srbiji je započeta izrada prvog Izveštaja o stanju prirode Srbije koji predstavlja suštinski osnov za utvrđivanje opšte ocene stanja nacionalne prirodne baštine i procene uspešnosti sprovođenja sveukupnih mera i aktivnosti na zaštiti prirode u proteklom petogodišnjem periodu. Istovremeno, izveštaj o stanju prirode je osnov za utvrđivanje dalje strategije i nacionalne politike u oblasti zaštiti prirode, kao i za efikasnije sprovođenje procesa integracije i primenu evropskih standarda u našoj zemlji.

Shodno Zakonu o zaštiti prirode, Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode izrađuje Izveštaj, a uz podršku drugih stručnih i naučnih institucija, kao i ostalih subjekata koji su svojom delatnošću vezani za oblast zaštite prirode. Ocena stanja prirode Srbije za period 2010-2014 zavisi od kvaliteta i kvantiteta dostupnih podataka, te je od najvećeg značaja da se u proces izrade pravovremeno uključe sve ustanove, institucije i organizacije koje poseduju relevantne informacije za Izveštaj.

Izveštaj obuhvata: pregled stanja prirode u Republici Srbiji (geodiverzitet, staništa i ekosistemske usluge, divlje i odomaćene vrste, predeo), pregled uticaja na prirodu i korišćenje prirodnih resursa (ljudske uticaje i ometanja, klimatske promene, prirodne nepogode, invazivne vrste i dr; oblasti poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, rudarstva i energetike, saobraćaja i infrastrukture, urbanizacije, izgradnje i komercijalnog razvoja, turizma), sistem zaštite prirode (strateški, pravni i institucionalni okvir, zaštićena područja, ekološka mreža, pojedinačni mehanizmi i mere zaštite, finansiranje), zatim edukaciju, informisanje i učešće javnosti i indikatore stanja zaštite prirode u Srbiji.

Zavod za zaštitu prirode Srbije je pozvao sve relevantne subjekte u oblasti zaštite prirode – upravljače prirodnim dobrima, lokalnim samoupravama, državnim organima i institutima, visokoškolskim organizacijama, nevladinim i međunarodnim organizacijama, radi uključivanja u izradu Izveštaja dostavljanjem neophodnih podataka.

U cilju lakšeg prikupljanja i obrade podataka, izrađeni su upitnici koji će biti upućeni svim subjektima, sa rokom dostavljanja Zavodu do 1. juna 2015. godine. Ovi upitnici će biti postavljeni i na veb stranici Zavoda, sa mogućnošću preuzimanja. Popunjeni upitnici šalju se elektronskim putem, na i-mejl adresu stanje.prirode@zzps.rs, kao i putem pošte na adresu Zavod za zaštitu prirode Srbije, Dr Ivana Ribara 91, 11070 Novi Beograd.

Za područje Vojvodine, podaci se upućuju Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, koji shodno zakonu obavlja poslove zaštite prirode za teritoriju AP Vojvodina.

S obzirom na složenost sistema zaštite prirode i značaj i ozbiljnost ovog nacionalnog zadatka, svim subjektima u zaštiti prirode upućen je poziv da se aktivno uključe i pruže svoj puni doprinos izradi Izveštaja o stanju prirode u Republici Srbiji za period od 2010. do 2014. godine.

Dodatne informcije možete naći na sajtu Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

]]>