loading...
Sponser

Konkurs za „Zelene ideje“

Trag fondacija u partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler (RBF) i Erste Bankom. Cilj konkursa je da se prepoznaju i podrže ideje sa najvećim potencijalom održivosti tj. ostvarivanja socio-ekonomskog razvojnog uticaja na svoju lokalnu zajednicu, uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine. Konkurs za prijavljivanje ideja će biti otvoren do 25. maja 2015. godine do 17 časova. Nacionalni forum za Zelene ideje namenjen je podsticanju pojedinaca, udruženja i malih preduzeća da razviju zelene biznis ideje, koje koriste lokalne resurse i revitalizuju tradicionalnu proizvodnju. Na konkurs se mogu prijaviti projekti koji ravnomerno obuhvataju sve elemente održivog razvoja, odnosno koji pored finansijske održivosti, takođe i kreativno rešavaju ekonomske, društvene i probleme životne sredine. Prednost će imati ideje koje se pre svega oslanjaju na lokalne resurse, uključujući zapošljavanje lokalnog stanovništva i korišćenje njihovih znanja i veština, a uz to sadrže i nacrt poslovnog plana, kao i plana zaštite i unapređenja životne sredine. Na konkurs se mogu prijaviti: – pojedinci, – registrovana udruženja prema Zakonu o udruženjima, – registrovana poljoprivredna domaćinstva, – mala preduzeća i preduzetnici koji imaju godišnji obrt manji od 10.000 evra Tri ideje koje budu ocenjene kao najznačajnije za važne promene na lokalnom nivou biće nagrađene sa po 5.000 dolara. Pored nagrade na Nacionalnom forumu, sve tri nagrađene ideje učestvovaće u julu 2015. godine na Regionalnom forumu Fonda braće Rokfeler (RBF) na Kosovu, uz mogućnost da se takmiče za dodatnu nagradu od 10.000 dolara. Nagrađeni projekti biće dodatno podržani putem konsultacija i mentorstva sa ciljem da postanu konkurentne i održive na duži period. Podnosioci projektnih ideja se na konkurs prijavljuju putem Prijavnog formulara, koji se može preuzeti na sajtu www.tragfondacija.org. Popunjen prijavni formular potrebno je poslati do 25. maja 2015. godine do 17 časova, elektronskim putem na adresu: zeleneideje@tragfondacija.org.]]>