loading...
Sponser

Microsoft proglasio nove MIE eksperte i Pokazne škole

Microsoft Innovative Educator Experts i Microsoft Showcase Schools. Šest hiljada nastavnika i preko 550 škola širom sveta dobili su prestižna zvanja, koja pokazuju njihovo zalaganje da nastavu kreiraju u inovativnom duhu, i učenicima približe informaciono-komunikacione tehnologije kao alate od neprocenjive vrednosti u kvalitetnijem i sveobuhvatnijem učenju i stvaranju. U Srbiji u okviru ova dva programa sada ima ukupno 26 MIE eksperata i 1 Microsoft Showcase škola. Program Microsoft Innovative Educator (MIE) okuplja više od 150.000 nastavnika širom sveta koji su se pridružili zajednici Microsoft Educator i uspešno završili online kurseve, doprineli inovativnom kreiranju planova predavanja, i povezali se sa kolegama širom sveta. Ovi kreativni nastavnici inspirišu kolege, ali i one koji kreiraju nastavne programe, da zajedno pronalaze nove načine i da kroz najbolje prakse transformišu učionice prema potrebama 21. veka. MIE eksperti takođe pružaju dragocene uvide i ideje za razvoj tehnologije koja će dodatno unaprediti nastavu i proces učenja. Program Microsoft Showcase Schools okuplja inovativne lidere među školama širom sveta. Rukovodeći timovi tih ustanova deo su profesionalne zajednice koja planski i adekvatno koristi savremene tehnologije za pokretanje digitalne transformacije i efikasnosti u školama. Microsoft Showcase škole su priznati lideri u personalizovanom učenju, dodatno podstaknutom obezbeđivanjem uređaja za svakog učenika. Ove škole promišljeno integrišu različite platforme i programe poput Windows OS, Office 365, OneNote, Skype i mnoge druge, sa ciljem da studentima omoguće efikasan proces učenja bilo kada, sa bilo kojeg mesta. Program obuhvata sve vrste geografskih i demografskih regija, uključujući urbane i regionalne škole, kao i škole različitih nivoa finansiranja. Tokom proteklih nekoliko godina, desetine hiljada nastavnika, vladinih zvaničnika i predstavnika medija, širom sveta, posetilo je ove škole kako bi videli inovativno vođstvo u ​​akciji. Trenutno postoji više od 2.200 obrazovnih institucija globalno koje učestvuju u programu Microsoft Schools, i koje istražuju digitalnu transformaciju i integraciju Microsoft tehnologija u svoje učionice. Ove škole stiču korist i prihvatanjem iskustava i najboljih praksi Microsoft Showcase škola, i postaju novi lideri obrazovanja u svojim zajednicama.]]>