loading...
Sponser

Nagradni konkurs za školske programerske timove

„Vizuelizacija otvorenih podataka MPNTR“. Na konkurs se mogu prijaviti školski programerski timovi iz srednjih škola u Republici Srbiji, predvođeni mentorom/kom iz svoje škole (nastavnik, stručni saradnik ili direktor škole). Prijava traje do 31. maja putem portala kojem možete pristupiti preko ovog LINKA. Cilj konkursa je da se kroz takmičenje poveća interesovanje učenica i učenika za programiranjem, da se podstaknu srednje škole da razvijaju rad sa zainteresovanim učenicama i učenicima, kao i da se u isto vreme promoviše koncept otvorenih podataka. Zadatak školskih timova je da do 31. maja naprave vizuelizaciju nekog od setova podataka (ili kombinacije setova podataka) iz informacionog sistema MPNTR dostupnih na portalu otvorenih podataka MPNTR. Vizuelizacija mora da bude precizna vizuelna interpretacija setova podataka i njihovih međusobnih veza i da nosi poruku od interesa građanima Srbije ili stručnjacima iz nekog polja – npr. da daje vizuelizaciju cena studijskih programa dostupnih na državnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji ili pregled godišnjeg finansiranja naučno-istraživačkih projekata po programima. MPNTR u okviru Konkursne dokumentacije obezbeđuje opise dostupnih baza i kratke materijale za timove o pristupu problemu vizuelizacije i dostupnim programerskim alatima, koji su namenjeni učenicima i nastavnicima koji imaju iskustva u programiranju. Timovi učenika/ca iz srednjih škola Republike Srbije, predvođeni mentorom/akom (nastavnik, direktor ili stručni saradniki). Tim mogu da čine i učenici/ce različitih škola, pod uslovom da je za koordinaciju učešća učenika/ca iz svake škole zadužen bar po jedan nastavnik, direktor ili stručni saradnik. Tim ima najmanje jednog učenika/cu (koji/a čini tim sa mentorom/kom), a najviše 5 učenika/ca. Konkursom se posebno podstiče učešće učenica u radu programerskog tima. PROSVETNI KARTONI – pojednostavljen prikaz otvorenih podataka koji mogu dodatno koristiti pri prijavi i radu tima:

Prosvetni karton OŠ
Prosvetni karton SSŠ
Prosvetni karton gimnazije
Zvaničan haštag: #ja_programiram #uključise Fejsbuk grupa: https://goo.gl/anFkhb]]>