loading...
Sponser

Nove tehnologije u inkluzivnom obrazovanju

Grupa za socijalnu inkluziju učestvovala je na konferenciji „Nove tehnologije u obrazovanju“ u organizaciji Britanskog saveta 26. i 27. februara. Tokom dva dana konferencije Grupa je bila uključena u organizaciji sesije za inkluzivno obrazovanje u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Na sesiji su se predstavili nastavnici koji imaju sjajne primere dobre prakse uključivanja novih tehnologija u radu sa decom i učenicima iz osetljivih grupa. Predstavljena su tehnička rešenja za primenu govornih tehnologija za srpski jezik – audio biblioteke za studente koji je razvio Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Zatim su bile predstavljene različite obrazovne igre i interaktivne i multimedijalne aplikacije Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu http://www.icef.etf.rs/ i Odseka za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu http://www.ict-aac.hr/index.php/hr/ koje aktivno uključuju učenike koji su slabovidi i slepi, a i one igre koje su namenjene učenicima sa diskalkulijom, autizmom i teškoćama u govoru. Za učenje u pokretu predstavljeno je rešenje korišćenjem Xbox Kinecta-a.  Učesnici su mogli da se upoznaju i sa načinima na koji se odabira asistivna tehnologija u skladu sa individualnim potrebama deteta. Predstavnici iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva iz Crne Gore predstavili su prilagođene udžbenike u DAICY formatu namenjene učenicima koji su slepi i slabovidi. U saradnji sa školom Milan Petrović, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Grupa je izradila i priručnik za prilagođevanjem elektronskog nastavnog materijala za svu decu. Publikaciju možete preuzeti ovde.  U glavnom delu progama, u petak, organizovano je predavanje na temu „Unapređenje inkluzivnog obrazovanja upotrebom IKT-a“. Predstavljena je Grupa i njene aktivnosti i istaknuta je važnost upotrebe novih tehnologija u nastavi kako bi se zadovoljile potrebe svih učesnika u obrazovanju.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja osnovalo je Grupu za socijalnu inkluziju u aprilu 2015. godine u okviru Sektora za razvoj i visoko obrazovanje. Cilj osnivanja Grupe je da se obezbedi kontinuirano unapređivanje kvaliteta  obrazovanja  kroz razvijanje inkluzivne kulture, politike i prakse na svim nivoima obrazovanja u Republici Srbiji. Stručnu i finansijsku podršku radu Grupe za socijalnu inkluziju pružaju UNICEF i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).
]]>