loading...
Sponser

Primena novog sistema označavanja TV programa

UNICEF-a u Srbiji, Udruženje novinara Srbije i Regulatorno telo za elektronske medije. Na okruglom stolu pod nazivom „Primena novog sistema označavanja TV programa neprikladnih za decu“ učestvovalo je 60 predstavnika nacionalnih, regionalnih i lokalnih medija u Srbiji, medijskih stručnjaka, studenata novinarstva, zatim predstavnika nezavisnih državnih institucija i nevladinog sektora. „Mediji, a naročito televizija, su važno sredstvo za socijalizaciju dece i adolescenata. Televizija sama po sebi nije ni dobra ni loša za socijalizaciju deteta. Televizijski programi nude i pozitivne i negativne modele ponašanja. Istraživanja su pokazala da mnoga manja deca ne mogu da naprave razliku između onoga što vide i onoga što je stvarnost. Na primer gledanje nasilja i negativnih modela direktno je povezano sa agresijom i povećanim strahom“, rekao je direktor UNICEF-a Michel Saint-Lot i dodao da su emiteri odgovorni za primenu sistema označavanja i davanje pravih informacija roditeljima o TV sadržaju koji prikazuju. Direktor UNICEF-a apelovao je i na roditelje da zaštite decu od negativnih efekata sadržaja koji se prikazuju na televiziji, da budu prisutni kada deca gledaju televiziju, razgovaraju sa njima o sadržaju koji se gleda bilo da je prikladan ili neprikladan za njih. „Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga je do tančina razradio sve ono što se tiče zaštite maloletnika u programskim sadržajima. Regulatorno telo nije samo represivni organ, već u saradnji sa pružaocima medijskih usluga pokušava da iznađe najbolje načine da zaštitimo maloletnike od programskih sadržaja koji bi mogli biti štetni za njih. U trojnoj vezi Regulatorno telo, urednici i roditelji, mislim da ćemo da dođemo do toga da vrlo brzo ti sadržaji koji su sada dostupni najmađima budu na neki način proterani iz programa i da i kao zemlja, i kao mediji, i kao ljudi, se prizovemo redu i disciplini“, rekao je Nenad Janković, generalni sekretar Regulatornog tela za elektronske medije. „Pravilnik je donet pre godinu dana i primećujemo da postoji izvesno lutanje u primeni pre svega od strane REM-a“ rekao je potpredsednik Udruženja novinara Srbije Zoran Stanojević i dodao da UNS misli da je najveća odgovornost na REM-u koji ima funkciju da disciplinuje one koji su nedisciplinovani, što vrlo često nije lako, a svakako nije prijatno, ali da REM to mora da radi jer nema većeg interesa od mentalnog zdravlja dece. Potpredsednik Udruženja novinara Srbije rekao je da mediji ne moraju da čekaju da im se pravila nameću već da se sami, u cilju zaštite interesa dece, zalažu da se valjano obeležavaju programi. Stanojević je govorio o ulozi medija kada je u pitanju uticaj na roditelje, kao jako važan element u ovom poslu, jer su zapravo oni sa decom koja su pred ekranom i napomenuo da roditelji daju smisao obeležavanju programa. „U tom trojstvu, regulator, mediji, roditelji, svako treba da ispuni svoj zadatak“, rekao je Stanojević. Uz predstavljanje odredbi Pravilnika Srđan Miljković iz stručne službe Regulatorniog tela za elektronske medije prikazao je primere kršenja tog podzakonskog akta od strane nacionalnih emitera. U primerima video sekvenci iz programa pokazano je neodgovarajuće obeležavanje, nepravilno najavljivanje programa koji nosi starosnu oznaku i neodgovarajuće vreme emitovanja programa sa sadržajem koji može štetiti deci. Predstavnici Regulatornog tela rekli su na okruglom stolu da se pokazalo da urednici nisu čitali Pravilnik o zaštiti prava maloletnika. Navedeni su i primeri programa označenog sa po novoj regulativi nepostojećim oznakama 14 ili 15 umesto sa propisanim 12, 16 ili 18. U diskusiju u Beogradu uključili su se i predstavnici Veća Agencije za elektronske medije iz Hrvatske Gordana Simonović i Robert Tomljenović koji su objasnili pravila koja se kod njih primenjuju i naveli da skoro da nema emitera koji ih krše. Okrugli sto otvorio je video spot iz kampanje „Pravi program za pravi uzrast“ u kom se apeluje na roditelje da obrate pažnju na TV programe koji njihova deca gledaju i promoviše poruka da nisu svi programi namenjeni deci. Spot je emitovan na nacionalnim televizijama u okviru kampanje koju su zajedno pokrenuli Regulatorno telo za elektronske medije, UNICEF u Srbiji i Udruženje novinara Srbije. Glavne poruke TV spota našle su se i na bolbord kampanji u najvećem broju gradova u Srbiji. Kampanja je obuhvatila i detaljna objašnjenja za emitere i roditelje u vezi sa sistemom označavanja, koja su data na mikro sajtu www.tvoznake.rs čiji je sadržaj promovisan preko društvenih mreža Fejsbuk i Tviter. Dva okrugla stola na temu pravilne primene sistema označavanja TV programa neprikladnih za decu organizovali su UNICEF, UNS i REM. Prvi okrugli sto održan je u Kragujevcu i okupio je tridesetak predstavnika lokalnih medija i gradskih službi koje se bave zaštitom prava dece. Pogledajte kompletan snimak sa okruglog stola: https://www.youtube.com/watch?v=9ajFw20qrNg https://www.youtube.com/watch?v=61RcAbk52HU Izvor: UNICEF Srbija]]>