loading...
Sponser

Novi uspeh srpskih naučnika

Marija Sklodovska Kiri“, istraživači iz cele Evrope imaju priliku da osvoje bespovratna sredstva, koja im omogućavaju da se bave istraživačkim radom na nekoj od najkvalitetnijih istraživačkih institucija u Evropi. U oštroj konkurenciji od 7500 prijavljenih projekata, kao tri primera izuzetne nauke odabrani su projekti troje mladih naučnika iz Beograda. Reč je o Mariji Radović sa Filozofskog fakulteta, Zorani Kurbalija-Novičić sa Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, i Filipu Ejdusu sa Fakulteta političkih nauka. Dobijeni grant „Marija Sklodovska Kiri“ omogućiće ovim mladim naučnicima da tokom naredne dve godine svoju karijeru i naučni rad usavrše na najprestižnijim evropskim institutima i univerzitetima, u saradnji sa vodećim ekspertima. Ovaj program finansiranja ima cilj da omogući naučnicima da steknu međunarodno iskustvo i neophodne veštine za postizanje uspešne karijere, bilo da su doktorandi ili iskusni istraživači. Program treba da obezbedi naučnicima izuzetne uslove za naučnoistraživački rad i da ih oslobodi predavačkih obaveza i administrativnih poslova. Istraživači šalju predloge projekata u saradnji sa institucijom na kojoj žele da sprovode svoje istraživanje. Predlozi se ocenjuju prema kvalitetu programa istraživanja, planu unapređenja karijere i podrške koju obezbeđuje institucija. Više informacija o projektima ovih mladih naučnika možete naći a sajtu Elementarium.]]>