loading...
Sponser

Ostaci praistorijskog slona pronađeni kod Blaca

Radisavu Stepanoviću iz Blaca se prilikom potkopavanja vertikalnog zaseka brda u blizini svoje kuće, ukazala pregršt krupnih kostiju, fosilnih ostataka za koje je zaključio da zaslužuju pažnju stručnjaka. Obavešteni su arheolozi Narodnog muzeja „Toplica“ i predstavnici Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Prokuplje, koji su jedan deo kostiju otkrivenih u odronu sedimenata sa padine profila smestili u prostorije Muzeja.

Na osnovu obilaska lokaliteta, paleontolog Zavoda konstatovao je da je na otvorenom geološkom profilu, koji je izgrađen pretežno od pliocenskih klastičnih sedimenata sa proslojcima glinovito-laporovite serije, otkrivena jedna krupna, delimično oštećena, ramena kost – humerus i nekoliko sitnijih fragmenata skeleta.

s4

Paleontološkom analizom dobro očuvane krune kutnjaka kao i morfometrijskom analizom dugih kostiju i fragmenata karlice, utvrđeno je da fosilni ostaci otkrivenih kostiju pripadaju vrsti Dinotherium giganteum iz reda Proboscidea (surlaši). Ovaj „praistorijski slon“ sa visinom oko 4,5 metra i težinom oko 10 tona spadao je u red najkrupnijih sisara koji su živeli u pliocenu pre oko 5 miliona godina. Imao je kratke kljove povijene ka unutrašnjoj strani koje su rasle iz donje vilice za razliku od mamuta i današnjih slonova kojima kljove rastu ka prednjoj strani iz gornje vilice. Bio je dobro prilagođen za život u šumskim oblastima.

s2 (1)

S obzirom da se u blizini ovog lokaliteta nalazi Spomenik prirode „Prebreza“ koji predstavlja jedinstven lokalitet ostataka sisarske faune iz geološke istorije Srbije i regiona, pored nedavno otkrivenih fosilnih ostataka „praistorijskog slona“ kod Viminacijuma, ovakva otkrića predstavljaju podsticaj za dalje unapređenje naučno-istraživačkog rada, edukacije kao i proširivanje turističke ponude i atraktivnosti kraja.

Usled nepovoljnih vremenskih uslova, nije obavljeno detaljnije proučavanje geološkog profila i fosilnih ostataka, pa je u narednom periodu planiran nastavak proučavanja ovog jedinstvenog nalaza.

Izvor: Zavod za zaštitu prirode Srbije

]]>