loading...
Sponser

Pokreni se za nauku

Program „Pokreni se za nauku“ kreiran je kako bi podržao mlade, talentovane, perspektivne naučnike i naučnice u Srbiji, u realizaciji svojih naučnih ideja i ostvarenju nezavisnosti u naučno-istraživačkom radu. „Pokreni se za nauku“ je nastavak dosadašnjih programa kompanije Filip Moris, koji su posvećeni osnaživanju mladih na putu ka ostvarenju svojih liderskih potencijala i njihovom motivisanju da svojim radom doprinesu društvenom, ekonomskom i naučnom razvoju Srbije. Pet stipendija od po 600.000,00 RSD će biti dodeljeno mladim naučnicima i naučnicama sa ciljem realizacije naučnog istraživanja u oblasti medicinskih i prirodnih nauka – medicine, farmacije, biologije, hemije – kao i multidisciplinarnih istraživanja u navedenim oblastima. Kompanija Filip Moris kroz svoje društveno odgovorno poslovanje realizuje programe podrške razvoju zajednica u Srbiji od 2004. godine. Kroz programe se promovišu vrednosti kao što su odgovornost, zalaganje, solidarnost, preduzetnička kultura, akademska čestitost, društveni angažman, transparentnost. Do sada su u okviru programa„Pokreni se za budućnost” i „Pokreni se za posao” dodeljene 354 stipendije, 490 startup grantova, i realizovano je 89 projekata koji su doprineli razvoju lokalnih zajednica i društva u celini Partner kompanije Filip Moris u realizaciji programa „Pokreni se za nauku“ je organizacija Centar za razvoj liderstva.   Više informacija o programu možete naći na zvaničnom sajtu.]]>