loading...
Sponser

Svemirsko bušenje koje je obeležilo vikend

Rupa iz koje je rover uzeo uzorke za analizu (Foto: Curiosity/NASA) Rupa širine oko 1,6 centimetara i dubine 6,4 cm napravljena je u stenovitom tlu za koje se veruje da čuva dokaze o davnoj vlažnoj prošlosti Marsa. Pošto je prikupio uzorke rover će sada analizirati taj kameni prah u svojoj integrisanoj laboratoriji. Ovom bušenju su inače prethodile brojne pripremne radnje, između ostalog i test-bušenje koje je proizvelo pliću rupu (uočljivu na desnoj strani fotografije) i koje je izvedeno dva dana ranije. U najboljoj NASA-inoj tradiciji čak je i kamen koji je bušen dobio svoje ime i to Džon Klajn (John Klein) u znak sećanja na zamenika menadžera projekta Marsovske naučne laboratorije (Mars Science Laboratory) koji je preminuo 2011. Foto-mozaik lokacije na kojoj je izvršeno bušenje (Foto: Curiosity/NASA) Ovo bušenje je za NASA-u imalo veoma veliki značaj jer sada je Curiosity rover došao u fazu kada se može reći da je potpuno operativna marsovska analitička laboratorija. Narednih dana, kontrola sa Zemlje komandovaće roveru, tačnije njegovoj robotskoj ruci, da izvede niz koraka kako bi uzorak bio procesiran i, na kraju, unet u laboratoriju koja se nalazi unutar Curiosity. Prah nastao bušenjem kamena kretao se uz glavu svrdla do posebnih komora u kojima se čuva do trenutka kada se može prebaciti u mehanizam za rukovanje uzorcima u CHIMRA uređaju (Collection and Handling for In-Situ Martian Rock Analysis). Foto sekvenca bušenja (Foto: Curiosity/NASA) Pre analize kamenog praha neophodno je izvršiti proveru sakupljenog materijala kako bi se utvrdilo da nije došlo do slučajnog „zagađenja“ materijalom sa Zemlje uprkos svim merama predostrožnosti koje su preduzete pre lansiranja rovera. U samom uređaju za rukovanje uzorcima materijal će zatim biti prosejan kroz sito koje ne dozvoljava prolazak čestica većih od 150 mikrona. Deo tog prosejanog materija završiće u instrumentu za Hemiju i minerologiju (CheMin) dok će de biti ubačen u instrument za Analizu uzoraka na Marsu (Sample Analysis at Mars – SAM). Time će biti započet proces laboratorijske potrage za dokazima da je na površini Marsa nekada bilo vode. Više informacija o misiji rovera Curiosity može se naći na ovim linkovima: http://www.nasa.gov/msl i http://mars.jpl.nasa.gov/msl/, a misiju možete pratiti i na mrežama Facebook i Twitter: http://www.facebook.com/marscuriosity i http://www.twitter.com/marscuriosity. 3D simulacija akcije bušenja na Marsu: http://www.youtube.com/watch?v=xNLYjhxJ1XM]]>