Nauka
Sada čitate
Usvojena Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vlada Republike Srbije usvojila je, na sednici održanoj 03. marta 2016. godine, Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – „Istraživanje za inovacije“.

Strategijom su, na osnovu analize trenutnog stanja i ključnih problema, utvrđeni ciljevi u oblasti nauke i inovacija u Republici Srbiji do 2020. godine, kao i instrumenti i smernice za njihovo ostvarenje.

Vizija Strategije je da u roku od pet godina nauka u Republici Srbiji bude zasnovana na sistemu koji podržava izvrsnost u nauci i relevantnost za ekonomski razvoj, konkurentnost privrede u Republici Srbiji, kao i razvoj društva u celini.

Misija Strategije je uspostavljanje delotvornog nacionalnog istraživačkog sistema integrisanog u Evropski istraživački prostor koji kroz poboljšanje naučne izvrsnosti i razvoj inovacija, doprinosi ekonomskom rastu, društvenom i kulturnom napretku, podizanju standarda građana i kvalitetu života.

Tekst Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – „Istraživanje za inovacije“ biće objavljen u Službenom glasniku i dostupan na internet stranici Ministarstva.

Dan nakon usvajanja Strategije, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić je sa saradnicima učestvovao na okruglom stolu na temu razvoja nauke u Republici Srbiji, koji je održan na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ispunili smo prvi od uslova za raspisivanje konkursa. Drugi uslov su prateći pravilnici i oni su pripremljeni. Pravilnik o vrednovanju istraživača se šalje na objavljivanje, dok je pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa u poslednjoj fazi usaglašavanja. Ono što nedostaje je akt o finansiranju i ovu tribinu želimo da iskoristimo da vam predstavimo nacrt ovog akta“, rekao je tom prilikom ministar Verbić.

Državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Vera Dondur predstavila je ključne novine koje će doneti novi akt o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata u novom ciklusu istraživanja i najavila da će u ponedeljak, 07. marta 2016. godine na internet stranici Ministarstva biti objavljen dokument u kojem će biti prikazani uslovi finansiranja koje će budući akt propisivati.

Na taj način će svi istraživači imati mogućnost da se pre objavljivanja Konkursa informišu o svim novinama i da se blagovremeno pripreme za novi projektni ciklus“, navela je Dondur.

Prisutni su se složili da iznete novine predstavljaju značajnu promenu i da će doprineti unapređenju naučno-istraživačkog rada u Republici Srbiji, a domaćin okruglog stola, prof. dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta zahvalio se prisutnima na konstruktivnom učešću u razgovori i na iznetim komentarima.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici fakulteta i instituta Univerziteta u Beogradu, kao i rektorski kolegijum.

O autoru
TajmLajn