loading...
Sponser

Usvojena Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije

na internet stranici Ministarstva. Dan nakon usvajanja Strategije, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić je sa saradnicima učestvovao na okruglom stolu na temu razvoja nauke u Republici Srbiji, koji je održan na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. „Ispunili smo prvi od uslova za raspisivanje konkursa. Drugi uslov su prateći pravilnici i oni su pripremljeni. Pravilnik o vrednovanju istraživača se šalje na objavljivanje, dok je pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa u poslednjoj fazi usaglašavanja. Ono što nedostaje je akt o finansiranju i ovu tribinu želimo da iskoristimo da vam predstavimo nacrt ovog akta“, rekao je tom prilikom ministar Verbić. Državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Vera Dondur predstavila je ključne novine koje će doneti novi akt o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata u novom ciklusu istraživanja i najavila da će u ponedeljak, 07. marta 2016. godine na internet stranici Ministarstva biti objavljen dokument u kojem će biti prikazani uslovi finansiranja koje će budući akt propisivati. „Na taj način će svi istraživači imati mogućnost da se pre objavljivanja Konkursa informišu o svim novinama i da se blagovremeno pripreme za novi projektni ciklus“, navela je Dondur. Prisutni su se složili da iznete novine predstavljaju značajnu promenu i da će doprineti unapređenju naučno-istraživačkog rada u Republici Srbiji, a domaćin okruglog stola, prof. dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta zahvalio se prisutnima na konstruktivnom učešću u razgovori i na iznetim komentarima. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici fakulteta i instituta Univerziteta u Beogradu, kao i rektorski kolegijum.]]>